De (on)maakbaarheid van de samenleving en de pijn van de mens

Felix & Sofie: dinsdag 15 april 2008

Voor de pauze: In hoeverre moet de staat de samenleving maken?
Na de pauze: Wat betekent pijn voor het menszijn?

20.00 - Column door Lisa Doeland

20.15 - In hoeverre moet de staat de samenleving maken?

De meeste debatten in de Britse volksvertegenwoordiging gingen de afgelopen jaren niet over het terrorisme, de economie of criminaliteit. Nee, de hevigste discussie ging over die paar duizend mannen en vrouwen die op bewolkte zondagen te paard achter de vossen aangaan. Met het veronderstelde dierenleed had het weinig van doen. De vossenjacht fungeerde namelijk als een symbool van de strijd tussen de progressieve elite in Londen en de conservatieve biefstuketers op het platteland, tussen individualisme en gemeenschapszin, tussen het recht op iets of de vrijheid van iets, tussen de vooruitstrevende erfgenamen van Jeremy Bentham en de behoudende volgelingen van Edmund Burke. De contouren van dit debat zijn te zien op velerlei gebieden, of het nu gaat om ‘Europa’, religie, Englishness, class, milieu en de vraag in hoeverre de staat de samenleving dient te ‘maken’. Dit boek zet deze debatten in een filosofisch-historische context.
Patrick van IJzendoorn is filosoof, journalist en verzamelaar van opmerkelijke mensenlevens en culturele details. Zijn liefde en obsessie voor het eilandrijk lokten hem in 2003 Het Kanaal over. Sindsdien houdt hij zich op meta- en micro-niveau bezig met alles wat Brits is: paardenrennen, orwelliaanse tendenzen, Winston Churchill, Kate Moss, Harrods en fish 'n chips.
Ook aan tafel. Hubert Smeets, na jarenlang hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer te zijn geweest nu redacteur bij NRC Handelsblad.

Gespreksleider: Tiers Bakker

21.00 - Pauze

De staat heeft niets met uw drinkgedrag te maken.

21:15 - 'Zonder pijn vervelen wij ons dood'

Dit is de slotzin uit het boek 'Pijn: de terugkeer naar het paradijs en de wens er weer uit te ontsnappen' van Amanda Kluveld, historica. Het is een historische, antropologische en filosofische zoektocht naar de betekenis van lichamelijke pijn bij mens en dier. Pijn is net als liefde een bron van angst en leed, wanhoop en eenzaamheid, verlangen en fascinatie, kunst en literatuur. Iedereen weet wat pijn is. Een gesprek met Amanda Kluveld over pijn en moraliteit, pijnbestrijding als mensenrecht, pijn als zelf-identificatie, pijn als taboe. Kortom: over lichamelijke pijn en de betekenis ervan voor de mens.
Dr. Amanda Kluveld is universitair docent bij de leerstoel cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Gespreksleider: Philip Romer

22.00 - Nazit

Drink uw pijn weg aan de bar.

971 / Laatst gewijzigd: 03-Jan-2009

Felix & Sofie

iedere derde dinsdag van de maand.

15 april 2008
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Felix & Sofie is een initiatief van de Stichting An Sich, en wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door hun donateurs, Filosofie Magazine, de VU Boekhandel, en de uitgeverijen Boom, Ambo Anthos en Veen Magazines.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


dr. Martin T. Appelo: Socratisch motiveren


Roland Barthes: Mythologieën


Daan de Neef: Canon van de filosofie


Chris Doude van Troostwijk, E. van den Berg en L. Oosterveen: Buigzame gelovigen


Annelies van Heijst: Iemand zien staan


Amanda Kluveld: Pijn


Mencius: Mencius


Carel Peeters: Gevoelige ideeën


Martien Pijnenburg, Carlo Leget en Theo Wobbes (red.): Chirurgie en Ethiek


Hans Radder: The World Observed: The World Conceived


Louise Schouwenberg Gert Staal: House of Concepts


Sjoerd van Tuinen: Sloterdijk


M.J. Verkerk, J. Hoogland, J. van der Stoep en M.J. de Vries: Denken, ontwerpen, maken


Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus