Voorbij de geijkte sociologische kaders en de levenskracht van Spinoza

Felix & Sofie: dinsdag 19 februari 2008

Voor de pauze: in het integratiedebat kunnen wij de hypochondrische maatschappij herkennen. Na de pauze: de levenslessen van Spinoza voor wie deze wil zien.

20.00 - Column door Rob Wijnberg (filosoof/redacteur NRC Next)

20.15 - De hypochondrische maatschappij

Nederland kampt volgens socioloog Willem Schinkel met een ‘Michael Jackson’-syndroom. Het integratiedebat toont een ‘hypochondrische maatschappij’ die op het hoogtepunt van haar welvaart geobsedeerd is door vermeende aandoeningen.
‘Jongens, wat een pretenties. Als dat maar goed gaat’ – zo eindigt het eerste hoofdstuk van Denken in een tijd van sociale hypochondrie. De 31-jarige theoretisch socioloog Willem Schinkel schrijft ronkend en gebruikt gruwelijk grote woorden, maar is zelf de eerste om dat toe te geven. In de voorafgaande pagina’s heeft Schinkel aangekondigd niet alleen een unieke analyse van het integratiedebat en ’s lands toestand in het algemeen te willen geven, maar en passant ook een nieuwe sociologische theorie uit de doeken te doen. Daarbij neemt hij in navolging van de Franse socioloog Pierre Bourdieu een positie in ‘niet links, niet rechts, maar links van links’, voorbij de geijkte kaders dus. En ja, het is toevallig ook een aardige variatie op Rita Verdonks tot in den treuren herhaalde motto.

Gespreksleider: Tiers Bakker

21.00 - Pauze

Probeer niet al te hypochondrisch over te komen aan de bar.

21:15 - De kracht van Baruch Spinoza

God denkt, dus God is een denkend iets. En een stukadoor, die stuukt. Hendrikus Keijzer, stukadoor met rust, werd tien jaar geleden geboeid en begeesterd door de Ethica van Nederlands grootse denker Spinoza. Als rasverteller zal Keijzer ons inleiden in een selectie van een slordige 270 stellingen uit het boek die hij integraal uit het hoofd leerde en vooral in het hart opnam. Keijzer noemt zichzelf niet deskundig. Experts zijn mensen die de essentie van een leer verbergen onder jargon en een afstand scheppen tussen spreker en publiek. Spinoza is veel meer voor Keijzer dan een studieobject; Spinoza is zijn waarheid en leidraad in het leven. Verwacht u dan ook een interactieve sessie ingeleid door iemand die werkelijk iets heeft mee te delen. Want het werk van Spinoza, zo zal worden betoogd door deze atypische Spinozist, ademt een kracht die levens kan redden.

Gespreksleider: Stijn Sieckelinck

22.00 - Nazit

Spinoza hield vast ook wel van een goed glas bier.

923 / Laatst gewijzigd: 07-Feb-2009

Felix & Sofie

iedere derde dinsdag van de maand.

19 februari 2008
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Felix & Sofie is een initiatief van de Stichting An Sich, en wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door hun donateurs, Filosofie Magazine, de VU Boekhandel, en de uitgeverijen Boom, Ambo Anthos en Veen Magazines.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Pascal Bruckner: Gij zult rijk worden!


Pascal Bruckner: Gij zult gelukkig zijn!


Pascal Bruckner: Tirannie van het berouw


Wiep van Bunge: From Stevin to Spinoza


Antonio Damasio: Het gelijk van Spinoza


Benedictus de Spinoza: Briefwisseling


Benedictus de Spinoza: Korte geschriften


Herman de Dijn: De uitgelezen Spinoza


Margaret Gullan-Whur: Spinoza


Jan Knol: Spinoza


Steven Nadler: Spinoza's Heresy


Benedictus de Spinoza: Theologisch-politiek traktaat


Benedictus de Spinoza: Ethica


Jan van der Stoep: Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme


Voltaire: Filosofisch woordenboek


Theo Zweerman: Spinoza's Inleiding tot de filosofie