Melancholie en Genmuizen

Felix & Sofie: dinsdag 18 december 2007

Voor de pauze: wat zegt de filosofie over melancholie? Na de pauze: wijst de transgene muis ons de weg naar de toekomst? en kan de kunst ons bij alletwee helpen?

20.00 - Column door Kaspar van Rooijen

20.15 - Melancholie.

'Cheer up, sprak hij wanhopig', is het levensmotto van het kunstenaarschap van Cherry Duyns. Niemand kan het gevoel van melancholie zo navoelbaar oproepen als Duyns doet in zijn documentaires, romans, toneelspel
(Herenleed) en journalistieke werk. Het is dan ook het belangrijkste thema
in het boek Herfstlied dat de filosoof-dichter John Heymans schreef over Cherry Duyns. Wat is melancholie? Hoe is met dit thema in de filosofie omgegaan? En is kunst in staat een ander inzicht te geven in het thema dan filosofie? Over deze vragen gaat het dubbelinterview John Heymans en Cherry Duyns.

Moderatie: Simone van der Burg

21.00 - Pauze

Drink uw melancholie weg bij de bar.

21:15 - Supermuizen wijzen de weg?

Miljoenen transgene muizen bevolken laboratoria over de gehele wereld.
De meeste van deze muizen dienen als diermodel voor studie naar humane genetische ziekten. Maar er zijn al muizen die slimmer zijn, langer leven en sterker zijn dan gewone muizen. De vraag is niet zozeer of deze
technologieën ooit op de mens zullen worden toegepast. De vraag is eerder wanneer dat zal gebeuren. In het proefschrift Biotech Pioneers, bespreekt biologe en filosofe Ellen ter Gast de verwachtingen en angsten die ten grondslag liggen aan de biotechnologierevolutie. Een van de centrale stellingen luidt dat biotechnologen geen monsters creëren, maar er een hebben ‘ontdekt’: het feit dat DNA van nature manipuleerbaar is en dat de mens dus net als de muis ‘maakbaar’ is. De vraag, aldus Ter Gast, is niet zozeer waar de biotech revolutie ons toe zal leiden, en of dat goed is, of slecht, maar veeleer of we er klaar voor zijn.

Interview: Philip Romer

22.00 - Nazit

Laat u niet afschrikken door de reuzemuizen bij de bar.

914 / Laatst gewijzigd: 04-Jan-2009

Felix & Sofie

iedere derde dinsdag van de maand.

18 december 2007
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Felix & Sofie is een initiatief van de Stichting An Sich, en wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door hun donateurs, Filosofie Magazine, de VU Boekhandel, en de uitgeverijen Boom, Ambo Anthos en Veen Magazines.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Centrum voor Parlementaire Geschiedenis: De moeizame worsteling met de nationale identiteit


Hans Dijkhuis: De machtige filosoof


Hans Dijkhuis: Honger van de geest


John Heymans: Herfstlied


F. van Holthoon: Een dialoog over David Hume


David Hume: Traktaat over de menselijke natuur


Bjørn Lomborg: Cool it!


Jean-François Lyotard: The Postmodern Condition


Jos de Mul: Het romantische verlangen


Paul Scheffer: Het land van aankomst


Friedrich Schleiermacher: Over de religie


Bart Snels: Vrijheid als ideaal