Een vervagende God, en zichtbare burgers

Felix & Sofie: dinsdag 18 september 2007

In gesprek met Herman Vuijsje over God, die niet zozeer dood is, maar vervaagt in West-Europa, en een discussie over de juist steeds grotere zichtbaarheid van burgers en de paradox van veiligheid en privacy.

20.00 - Column van Kasper van Royen

20.15 - “God is een oude soldaat, hij sterft niet maar hij vervaagt.”

West Europa is het eerste gebied waar God de mensen niet meer in het gareel houdt. Moeten we daar blij over zijn of juist ongerust? Geen van beide volgens Herman Vuijsje, auteur van Tot hier heeft de Heer ons geholpen, over godsbeelden en goed gedrag. Met het felle debat pro en contra God verdoen we volgens hem onze tijd. God is niet dood, komt ook niet terug, maar vervaagt. Daarmee krijgt West-Europa de kans om de wereld iets unieks te laten zien. Interview: Ellen ter Gast

21.00 - Pauze

21:15 - “Ik heb niets te verbergen”

De huidige roep om veiligheid heeft iets paradoxaals. De samenleving wordt gevraagd de burger te beschermen tegen diezelfde samenleving. In die zin doet de roep om veiligheid ons sociaal contract wankelen. Als de samenleving dient om het individu ertegen te beveiligen, wat betekent samenleven dan nog? Leidt dat niet tot een archipel van sterk beveiligde ghetto’s, waarbinnen een sociaal leven mogelijk is, maar daarbuiten de wet van de jungle heerst? Een toekomstbeeld dat niet vrolijk stemt. Toch maken de meeste Nederlanders zich niet echt druk over de schending van hun privacy en het vastleggen van persoonsgegevens. “Ik heb toch niets te verbergen” denken de meeste van ons, “dit gaat niet over mij”. Een goede reden om eens stil te staat hoe, onder het mom van veiligheid en efficiency, niet alleen onze privacy wordt geschonden maar ook een nieuwe tweedeling dreigt te ontstaan. Een tweedeling tussen zij die dienen te worden beveiligd en zij die waartegen beveiligd dient te worden. Te gast zijn in ieder geval buro Jansen en Janssen, Marc Schuilenburg, VU docent criminologie, en Aart Brouwer van de Groene Amsterdammer. Interview: Tiers Bakker

22.00 - Ik heb dorst

Bestel gerust en laat uw gedachten de vrije loop. Er hangen geen camera's in Felix Meritis.

863 / Laatst gewijzigd: 06-Feb-2009

Felix & Sofie

iedere derde dinsdag van de maand.

18 september 2007
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Felix & Sofie is een initiatief van de Stichting An Sich, en wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door hun donateurs, Filosofie Magazine, de VU Boekhandel, en de uitgeverijen Boom, Ambo Anthos en Veen Magazines.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Marc van den Bossche, Chrisjan Bremmers, Alfred Denker, Elisabeth den Hartog - de Haas, Ben Vedder, Gerben Meynen en Vincent Blok: De actualiteit van Martin Heideggers 'Zijn en tijd'


John Gray: Zwarte mis


Max Horkheimer & Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung


Max Horkheimer en Theodor Adorno: Dialectiek van de Verlichting


Ulrich Libbrecht: Burger van de wereld


Martha C. Nussbaum: Een waardig bestaan


Marjan Slob: Foute fantasieen


Herman Vuijsje: Pelgrim zonder God


Herman Vuijsje: Tot hier heeft de Heer ons geholpen


E. Wit (redactie): De autonome mens