De Logica van Leven en Dood

Felix & Sofie: dinsdag 19 juni 2007

De laatste aflevering van het seizoen gaat Felix & Sofie er nog even stevig tegenaan! Allereerst over nut en noodzaak van de logica en als uitsmijter van het seizoen een interview met de winnaar van de Socrates Wisselbeker: Chris Buskes over zijn boek Evolutionair Denken met antwoorden op vragen als: waarom sterven we? Is de mens van nature goed? Vragen (en vooral ook antwoorden!) om een zomer lang over na te denken...

20:00 Column door Hans de Vries

20:15 Da’s logisch! Worden we wijzer van logica?

Als je iemand vertelt dat hij onlogisch redeneert, is dat een ernstig verwijt. Tegen de wetten van de logica behoren we niet te zondigen. Maar wat hebben we eigenlijk aan logica als filosofische discipline, want is de logica niet sterker in het ontmaskeren van foutieve redeneringen dan in het opzetten van constructieve gedachtegangen? Kan de logica ons ook iets positiefs leren? Gaan we door kennis van de logica beter denken en filosoferen of is dat een hersenschim? Filosofen noemen wat ze doen vaak “denken”, alsof andere mensen niet denken, maar in hoeverre beschrijft de logica de ware structuur van dat denken?

Dr. Willem R. de Jong (1946) is hoogleraar wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij doceert moderne filosofie, logica en taalfilosofie. Zijn standaardwerk Argumentatie en formele structuur. Basisboek logica" verscheen onlangs.

Interview: Jan Dirk Snel

21:00 Pauze

21:15 de inspiratie van...Chris Buskes

21:25 Evolutionair denken moet! Interview met winnaar van de Socrates Wisselbeker

De evolutietheorie bestaat nu 150 jaar en is in zijn kern algemeen geaccepteerd. Voor veel mensen komt dit ongeveer neer op: "ok, we stammen van de apen af". Maar écht evolutionair denken heeft veel grotere gevolgen. Bewustzijn, taal, cultuur, moraal: allemaal evolutionair ontstaan. De evolutietheorie geeft concrete antwoorden op eeuwenoude filosofische vragen als: waarom gaan we dood? Is de mens van nature goed?

Dr. Chris Buskes heeft Evolutionair Denken, de Invloed van Darwin op ons Wereldbeeld geschreven, een filosofisch overzicht van de huidige stand van zaken. Het boek kreeg onlangs de Socrates Wisselbeker, de prijs voor het beste filosofische boek van 2006. Buskes is docent wetenschapsfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Interview: Hans Kennepohl

847 / Laatst gewijzigd: 22-Jan-2010

Felix & Sofie

19 juni 2007
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. Filosofie Magazine en Felix Meritis. Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel, Uitgeverij Boom, Uitgeverij Ambo Anthos en Veen Magazines.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Frank Ankersmit: De sublieme historische ervaring


Remko van Broekhoven: Staat van tederheid


André Comte-Sponville: Filosofie


Willem R. de Jong: Argumentatie en formele structuur


Laurens ten Kate & R. Bremmer (redactie): Encyclopedie van de filosofie


Guus Labooy: Waar geest is, is vrijheid


Friedrich Nietzsche: Cassette Nagelaten fragmenten, deel 1 t/m 7


Frans de Waal, Stephen Macedo and Josiah Ober: Primates and Philosophers