Verveling of Dynamiek?

Felix & Sofie: dinsdag 20 maart 2007

Grenzen vervagen, de wereld gaat sneller en alles loopt in elkaar over. Onlangs is een groot NWO-programma gestart waarin de kruisbestuivingen tussen kunst en wetenschap worden onderzocht (www.co-ops.nl). Maar volgens Awee Prins is al die dynamiek slechts gedreven door de simpele wens de verveling te verdrijven. Wordt dit een interessante avond?

20:00 Column door Thomas Blondeau

20:15 Verveling is de basis

Verveling - wie kent dit ogenschijnlijk triviale verschijnsel niet: de verregende woensdagmiddagen en de eindeloze zondagen uit onze jeugd? Maar de verveling kan ook een grimmiger karakter aannemen of zelfs uitlopen op een afgrondelijke leegte waarin de wereld zijn betekenis geheel verliest. In Uit Verveling verdedigt Awee Prins de tegendraadse stelling dat de diepe verveling de verborgen grondstemming is van onze tijd. Dat lijkt tegen vele intuïties in te gaan. Nog nooit hebben we het zo druk gehad. Of proberen wij met onze rusteloze bedrijvigheid de diepe verveling voortdurend te verdrijven? Een beslissend inzicht luidt, dat wij bij het voortdurend ontwijken van de verveling nooit geraken tot wat de 'diepe verveling' ons te zeggen heeft. Daarop zet de auteur zijn centrale stelling uiteen dat de verveling de onderdrukte grondstemming is van deze tijd, waarin ons weliswaar alles ter beschikking staat, maar eigenlijk niets ons nog werkelijk raakt. Awee Prins (1957) is universitair docent fenomenologie, hermeneutiek en filosofie & kunst aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit.

Interview: Tiers Bakker

21:00 Pauze

21:15 De inspiratie van...Awee Prins

Awee Prins vertelt over zijn drie meest inspirerende boeken...

21:25 When Art meets Science...

De domeinen van kunst en wetenschap belichamen, ieder op hun eigen wijze, de gedeelde waarden van een gemeenschappelijke moderne cultuur. Welke nieuwe inzichten kan een verbinding van het artistiek-reflectieve en wetenschappelijk-analytische denken opleveren? Welke (reflecties op de) processen van kennisproductie ontstaan als kunstenaars en wetenschappers samenwerken aan de oplossing van een onderzoeksvraag? Deze vragen liggen ten grondslag aan CO-OPs, een NWO project waarbinnen teams van wetenschappers en kunstenaars samenwerken en zodoende traditioneel gescheiden domeinen overschrijden. Wat hebben kunstenaars en wetenschappers met elkaar gemeen en wat kunnen zij van elkaar leren? Deze vragen worden voorgelegd aan dr. Robert Zwijnenberg, hoogleraar kunstgeschiedenis in relatie tot de ontwikkeling van natuurwetenschap en techniek, Universiteiten Leiden en Maastricht, projectleider CO-OPS.

Interview: Ellen ter Gast

22:15 Bent U vervelend aan de bar?

779 / Laatst gewijzigd: 18-mrt-2007

Felix & Sofie

20 maart 2007
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. Filosofie Magazine en Felix Meritis. Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel, Uitgeverij Boom, Uitgeverij Ambo Anthos en Veen Magazines.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Piet Gerbrandy (samenstelling en inleiding): De mens is een dier dat kan denken


Walter van Herck, Harald van Veghel, Desirée Berendsen (red.): Bewogen hart, verstilde ziel


L. Kolakowksi: Wilt u achteruit naar voren gaan!


Herman Philipse: Verlichtingsfundamentalisme?


Sybe I. Rispens: Einstein in Nederland


Paul Steenhuis: Voltaire als vrolijk antwoord op de vergrijzing


Voltaire: Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778