Felix & Sofie in de Gloria

Felix & Sofie: dinsdag 20 februari 2007

Religie is weer in! Recent onderzoek wees uit dat bij jongeren het geloof in het leven na de dood sterk groeiend is. Felix-en-Sofie gaat eens diepgaand op deze kwestie in. Geen verhitte debatten dit keer, maar twee diepgaande interviews. Erik Borgman analyseert de verhouding tussen religie en moderne cultuur en Herman Philipse beschrijft de ontwikkeling van het athe´sme in de geschiedenis van de filosofie en de actuele plaats in de maatschappij. De overtuiging is aan U...

20:00 Column door Yoram Stein

20:15 Het antwoord van religie...

Dat religie terug is op de maatschappelijke en culturele agenda, is inmiddels een clichÚ. Maar wat betekent dit? Het suggereert minstens dan de moderne cultuur niet per definitie een geseculariseerde cultuur is, dat het moderne leven nieuwe religieuze vragen oproept. In de hedendaagse maatschappelijke en politieke debatten, in het project van een verenigd Europa, in de pogingen een verhouding te vinden met de islam worstelen wij met thema's waar religieuze tradities zich vanouds mee bezig houden. Hetzelfde geldt voor ons zoeken naar een omgang met het lijden in het verleden en het heden. Eric Borgman (1957) doet o.m. onderzoek naar de religieuze betekenis van hedendaagse literatuur en schreef "Metamorfosen: Over religie en moderne cultuur" Hij is directeur van het Heyendaalinstituut (Radbouduniversiteit Nijmegen).

Interview: Tiers Bakker

21:00 Pauze

21:15 De inspiratie van...Herman Philipse

Herman Philipse over zijn drie meest inspirerende boeken...

21:25 Het antwoord van het athe´sme...

Door de eeuwen heen zijn filosofen bezig geweest met het onderzoek naar de mogelijkheid van een godsbewijs. Uiteindelijk is langs de weg van de kritische reflectie Gods bestaan verworpen. De vraag is of filosofen zich alleen beperkten tot de vraag of er een godsbewijs te vinden was of dat zij zich openlijk als athe´st kwalificeerden. Spinoza en Hobbes zijn van athe´sme beschuldigd maar hebben zichzelf nooit openlijk athe´st genoemd. De vraag is dus of zij hier niet voor uit konden komen in hun tijd, of dat zij zich zo niet definieerden. In de 20e en 21e eeuw heeft het athe´sme weer volop de aandacht van filosofen. Bertrand Russell schreef in 1957 zijn spraakmakende pamflet 'Why I am not a Chistian'. Herman Philipse publiceerde in 1995 het 'Athe´stisch Manifest', En vorig jaar zag het boek van Richard Dawkins met de titel 'The God Delusion' het licht. Vanavond een interview met Herman Philipse over athe´sme in de filosofie vroeger en nu. Kan het athe´sme iets betekenen in deze tijden van angst en onrust? Herman Philipse (1951) heeft filosofie en rechten gestudeerd in Leiden en is sinds 2003 universiteitshoogleraar in Utrecht.

Interview: Philip Romer

22:15 Op weg naar de verlichting van de bar...

775 / Laatst gewijzigd: 1-feb-2007

Felix & Sofie

20 februari 2007
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. Filosofie Magazine en Felix Meritis. Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel, Uitgeverij Boom, Uitgeverij Ambo Anthos en Veen Magazines.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Jeroen Bartels, Joost van Baak, Barend van Heusden en Charles Wildevuur: Lichaam en geest


Machiel Keestra (red.): Een cultuurgeschiedenis van de wiskunde


Andreas Kinneging: Geografie van goed en kwaad


Karel L. van der Leeuw: Confucianisme


Herman Philipse: Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie


Jean Pierre Wils, Wim Dekkers, Cor Hoffer: Besnijdenis, lichamelijke integriteit en multiculturalisme