In Tegendeel!

Felix & Sofie: dinsdag 16 januari 2007

In het nieuwe jaar zoekt Felix en Sofie het in de tegendelen: van de bijna mystieke bespiegelingen van Heraclitus tot de polarisatie en controle in de politiek. Bent u ook tegen?

20:00 Column door Sebastien Valkenberg

20:15 Aldus Sprak Heraclitus

Heraclitus is een uitzonderlijk figuur. Hij was de eerste die een omspannende filosofische theorie ontwierp en in zijn geschriften komt voor het eerst het woord "filosoof" voor. Hij is vooral bekend geworden door zijn leer van de tegendelen en de nadruk op het "worden". Lang is men immers in de Westerse filosofie op zoek gegaan naar de essentie van het zijn. Beroemd is dan ook zijn uitspraak dat het "onmogelijk is tweemaal dezelfde rivier te betreden". Zijn invloed strekt zich niet alleen uit tot Socrates of Plato, maar ook Nietzsche en de huidige Franse differentiefilosofie van bijvoorbeeld Gilles Deleuze. Een interview met emeritus hoogleraar Jaap Mansfeld, een van wereld's grootste kenners van Heraclitus en bezorger van Aldus Sprak Heraclitus.
Interview: Hans Kennepohl

21:00 Pauze

21:15 De inspiratie van...Marc Schuilenburg

Marc Schuilenburg vertelt over zijn drie meest inspirerende boeken...

21:25 Politisering of Polarisering?

We horen en lezen het overal terug: 'Nederland polariseert'. In de discussie hierover spreken we van individualisering, globalisering en andere sociale omstandigheden. Maar wat bedreigt nu werkelijk onze sociale samenhang? Terrorisme, integratie, vergrijzing, of andere
risicofactoren? In ieder geval geven deze risico's aan dat onze toekomst alleszins veilig is. In een wereld die een antwoord zoekt op steeds nieuwe bedreigingen worden ter bescherming van onze veiligheid, waarden en leefwereld in een rap tempo nieuwe preventieve maatregelen genomen. De vraag is waartoe deze zekerheidsmaatregelen leiden. Welke
maatschappelijke prijs betalen we in een maatschappij waarin alles om controle draait? Welke personen en groepen worden uitgesloten van onze nieuwe veilige en verzekerde ruimte? Vanuit deze thematiek zal een interview plaatsvinden met Marc Schuilenburg, docent criminologie aan de VU, en auteur (met Alex de Jong) van het boek Mediapolis. Populaire cultuur en de stad (www.studiopopcorn.com)

Interview: Laura Klompenhouwer

22:15 Op weg naar de verlichting van de bar...

773 / Laatst gewijzigd: 06-Feb-2009

Felix & Sofie

16 januari 2007
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. Filosofie Magazine en Felix Meritis. Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel, Uitgeverij Boom, Uitgeverij Ambo Anthos en Veen Magazines.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Rein Ferwerda: Lof der scepsis


Filosofie Magazine: Filosofie Scheurkalender 2007


Michel Foucault: De woorden en de dingen


Heraclitus: Aldus sprak Heraclitus


Harry Kunneman: Voorbij het dikke-ik


Hans Maes: Bescheidenheid, trots en ijdelheid


Avishai Margalit: Herinnering


Friedrich Nietzsche: Nagelaten fragmenten [deel 4]


Martha C. Nussbaum: Grensgebieden van het recht