De Praktische Verlichting

Felix & Sofie: dinsdag 19 december 2006

Hoe praktisch is de Verlichting eigenlijk? In december gaan we terug naar de roots met Kritiek van de Praktische Rede van Kant en de huidige maakbare samenleving met het CPB.

20:00 Column door Kaspar van Royen

20:15 Hoe praktisch is de rede van Kant?

De tweede 'Kritiek' van de verlichtingsfilosoof Immanuel Kant (1724-1804), waarin diens ethische gedachtegoed centraal staat, wordt wel het hart van Kants kritische filosofie genoemd. Volgens Kant heeft de mens de vrijheid gekregen om zijn behoeften en neigingen te weerstaan. De mens kan zich afvragen wat men behoort te doen in de concrete situatie waarin hij zich bevindt. De bijbelse basiswet van Kants zuivere praktische rede luidt: "Handel zo dat de maxime van je wil altijd tegelijk als principe van algemene wetgeving kan gelden." Veel (moraal)filosofen na Kant reageerden op dit werk en het is dan ook niet uit de geschiedenis van de filosofie weg te denken. In hedendaagse discussies, zoals rond het ethisch relativisme, speelt Kants ethiek nog altijd een belangrijke rol. Met het vertalersduo Jabik Veenbaas en Willem Visser.

Interview: Tiers Bakker

21:00 Pauze

21:15 De inspiratie van...Pieter Pekelharing

Pieter Pekelharing vertelt over zijn drie meest inspirerende boeken...

21:25 De wereld volgens het Centraal Planbureau

De verkiezingstijd is achter de rug, een periode waarin het af en toe vrij onduidelijk waarin de ene partij van de andere verschilde. Een van de oorzaken is wellicht de must voor iedere serieuze politieke partij om haar plannen door te laten rekenen door het Centraal Planbureau. In Nederland bekleedt het CPB een relatieve monopoliepositie. De kritieken die geuit worden op het rekenmodel richten zich voornamelijk op de beperktheid van haar parameters. Variabelen die moeilijk in geld om te zetten zijn, zoals ethische, sociale en ecologische aspecten, spelen een marginale rol. Het CPB lijkt te fungeren als een soort welvaartsthermometer; hoe meer welvaart een politiek plan tot gevolg heeft hoe beter het is. Maar is welvaart niet iets anders dan welzijn? Welk mens- en wereldbeeld steekt er achter het model van het CPB? Hoe maakbaar is de samenleving? Met o.a. Paul de Beer en Pieter Pekelharing (politiek-filosofische denktank Waterland), Casper van Ewijk (adjunct-directeur CPB) en Ewald Engelen (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid).

Debatleiding: Yrrah Stol

22:15 Op weg naar de verlichting van de bar...

771 / Laatst gewijzigd: 3-dec-2006

Felix & Sofie

19 december 2006
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. Filosofie Magazine en Felix Meritis. Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel, Uitgeverij Boom, Uitgeverij Ambo Anthos en Veen Magazines.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Antonio Damasio: De vergissing van Descartes


Christopher Hermans: De beroepsethiek van fysiotherapeuten en HBO-verpleegkundigen


Jaak Peeters: De gekwetste mens


Ben Schomakers: De kern van het zijnde


Pleun van Vliet: Wat drijft de mens?