Werkelijkheid en humanisme - met Bas Heijne, Heleen Pott, Joop Tiedeman

Felix & Sofie: dinsdag 8 februari 2005

Ooit was de vraag naar de grens tussen werkelijkheid en schijn een probleem voor filosofen die toch niets beters te doen hadden. Nu kampt elke tv-kijker ermee. Wat is nog werkelijkheid vandaag de dag?
En: kan het nu eens afgelopen zijn met het postmodernisme? En wat komt er daarna? Een interview met Bas Heijne en een debat tussen Joop Tiedeman en Heleen Pott.

Let op: Felix & Sofie zijn verhuisd.
Vanaf 11 januari 2005 vindt het filosofische café plaats in De Twentsche Club in Amsterdam aan de Gravenstraat 10. Dat is achter de Nieuwe Kerk op de Dam. Iedere tweede dinsdag van de maand.

19.45 - Tangos de Lengue

Jojo Oomes, zang - Jelle van Tongeren, viool - Frank Meester, gitaar.

20.00 - Wat is filosofie nog in dit land?

Column door Sjoerd de Jong, redacteur van NRC Handelsblad.

20.15 - Bas Heijne over de werkelijkheid

Elf september... was dat nu iets uit het pretpark, of van de tv? Het San Marcoplein... ken ik dat nu van mijn eigen vakantie in Venetië, of alleen van foto's en film?
De grens tussen verbeelding en werkelijkheid vervaagt en dat roept wisselende reacties op. Bas Heijne onderzoekt deze reacties in zijn essaybundelDe werkelijkheid. Hij wil niet stranden in het aloude zoals hij zelf noemt 'cultuurkritisch gemekker' maar voor zichzelf duidelijkheid verschaffen over vragen als: Welke functie heeft de kunst? Moet de kunstenaar zich tot de wereld bekennen, of sterker: engageren? Hebben we directe ervaringen met de wereld of alleen via de weerspiegeling in de kunst of de reclame of op tv? Of zijn we gedoemd te leven in de paradox van een 'uiterst realistische schijnvertoning' waarin niemand meer weet wat schijn is en wat echt?
Bas Heijne is schrijver en als essayist verbonden aan NRC Handelsblad. De essaybundel De werkelijkheid verscheen onlangs bij Prometheus (Amsterdam 2004).
Interview: Rinus Vermuë

21.00 - Pauze

21.15 - Goede filosofie, slechte filosofie

Frank en Maarten Meester zijn het per definitie oneens over de geschiedenis van de filosofie.

21.30 - Een nieuw humanisme? - debat tussen Heleen Pott en Joop Tiedeman

Welke kant moeten we nu op in de wereld? Al jaren viert het postmodernisme hoogtij en durven we elkaar nauwelijks te bekritiseren: iedereen heeft immers zijn eigen waarheid. Joop Tiedemann signaleert echter in Frankrijk een heftig debat met filosofen als André Comte-Sponville, Luc Ferry en Tzvetan Todorov waarin de contouren van een nieuw humanisme opdoemen. Hij vindt het in Nederland maar een suffe boel en roept prominente Nederlandse cultuurfilosofen als Harry Kunneman, Joep Dohmen en Heleen Pott op om wat van zich te laten horen en niet bij het postmodernisme neer te zitten. Heleen Pott neemt de uitdaging aan: wat is het Nederlandse antwoord op de Franse discussie, is er wel een nieuw humanisme en zo ja, wat is dat dan?
Heleen Pott is bijzonder hoogleraar Kunst en samenleving in humanistisch perspectief, in het bijzonder de geschiedenis en actuele vormen van cultuurkritiek en cultuurpolitiek.
Joop Tiedemann is publicist en sociaal psycholoog.
Gespreksleiding: Hans Kennepohl

22.15 - Het Einde
Bier, wijn en, naarmate de avond vordert, een steeds helderder zicht op de werkelijkheid.

538 / Laatst gewijzigd: 31-jan-2005

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand.

8 februari 2005
Aanvang: ca. 19.45 uur

Toegang: gratis

De Twentsche Club (achter de Nieuwe Kerk bij de Dam)
Gravenstraat 10
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich. Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door donateurs en de VU Boekhandel.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Paul Audi: Superioriteit van de ethiek


Peter van Inwagen (ed.): Christian Faith and the Problem of Evil


Hans van Munster: Een mens te zijn op aarde


Jonathan Rée & J.O. Urmson (eds.): The Concise Encyclopedia of Western Philosophy


Paul van Tongeren, Charles Vergeer, Dick Akerboom, Harm Boukema, Cris van der Hoek, Michel van Nieuwstadt, Max Noordhoek en Michiel Verweij: Corresponderende denkers


Cornelis Verhoeven: De duivelsvraag


Elisabeth Young-Bruehl: Hannah Arendt