Geweld als antwoord & Connie Palmen

Felix & Sofie: dinsdag 8 februari 2000

Wederom in de zuilenzaal, op de eerste verdieping van Felix Meritis.

Naar fotoimpressie

19.30 uur - muziek van de Felix & Sofie huisband

20.00 uur - Column van Rinus Vermuë

(filosoof & biologische boer)

20.10 uur - Geweld als antwoord (maar wat is de vraag?)

Wat brengt mensen (veelal mannen) ertoe zomaar een totaal onbekende in elkaar te slaan. Wat is het individuele motief achter dit 'zinloze' of 'redeloze' geweld? Waarom is geweld kennelijk een antwoord?
Een gesprek over de oorzaken van redeloos geweld met Herman Pleij, Roel Bentz van den Berg en Mattijs van de Port.
-“Jongerengeweld is een uiting van de onbedwingbare zucht naar erkenning en status." (de historisch letterkundige Herman Pleij)
- “De uitbarstingen van geweld die we zien hebben te maken met een onderliggend patroon: een kettingreactie van doorslaande stoppen in het collectief onderbewuste" (de filosoof/radiomaker Roel Bentz van den Berg)
- “De klare helderheid van de gewelddadige handeling levert een antwoord voor mensen die alle betekenisgevende kaders zijn kwijtgeraakt" (de antropoloog Mattijs van de Port)

20.50 uur - pauze met muziek van de huisband

21.10 uur - Interview met Connie Palmen

‘Onze ziel, onze persoonlijkheid, ons denken en beleven is tot op zekere hoogte het resultaat van fictionele constructies, zowel van wat er zelf van maken als van de verhalen die anderen erover vertellen.’ Dat schrijft Connie Palmen in haar nieuwe essaybundel Echt contact is niet de bedoeling. Een interview over haar opvattingen van authenticiteit en persoonlijkheid. (Interviewer: Daan Roovers)

22.00 uur - nakaarten met het huisorkest

Bekijk de originele fotoimpressie van deze avond.


Foto-impressie van Felix & Sofie op 8 februari 2000

Connie Palmen in gesprek met Daan Roovers

Foto 1: Connie Palmen in gesprek met Daan Roovers


Good ol' huisorkest: Simone v.d. Burg, Coen Simon en Frank Meester.

Foto 2: Good ol' huisorkest: Simone v.d. Burg, Coen Simon en Frank Meester.


Columnist Rinus Vermuë

Foto 3: Columnist Rinus Vermuë


Herman Pleij legt het nog één keer uit

Foto 4: Herman Pleij legt het nog één keer uit


Roel Bentz van den Berg (l) ziet een lichtpuntje. Geheel rechts: Mattijs van de Port. Reflectie: Bram Bos

Foto 5: Roel Bentz van den Berg (l) ziet een lichtpuntje. Geheel rechts: Mattijs van de Port. Reflectie: Bram Bos


5 / Laatst gewijzigd: 02-Jan-2009

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand.

8 februari 2000
Aanvang: 20.00 - 22.30 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Felix & Sofie is een initiatief van de Stichting An Sich, en wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door hun donateurs, Filosofie Magazine, de VU Boekhandel, de uitgeverijen BoomSun en Ambo Anthos en de UvA.