Nederlands conservatisme en Franse filosofie

Felix & Sofie: dinsdag 13 april 2004

Lang wilde niemand in Nederland conservatief genoemd worden, zelfs niet als hij het was. Maar de tijden zijn veranderd, constateert Bart Jan Spruyt vergenoegd. Henk Woldring moet niets hebben van de nieuwe mode. Het conservatisme bedreigt volgens hem de beschaving en de rechtstaat. Felix en Sofie richten de blik deze avond ook over de grens: wat doet de filosofie Frankrijk? Daarover vertellen Florentijn van Rootselaar en Annette van der Elst. En verder de vaste boekenrubriek en de column.

19.45 - De Filosofenfanfare

Muziek - Frank Meester, Simone van der Burg, Coen Simon

20.00 - Désanne op derde paasdag

Column door Désanne van Brederode

20.15 - Florentijn van Rootselaar en Annette van der Elst: Wat doet de filosofie met Frankrijk?

Frankrijk heeft zo zijn eigen affaires en eigenaardigheden: de hoofddoekdiscussie, de tegenstelling stad en platteland, de taalpolitie. Waar komt het intellectuele klimaat in Frankrijk vandaan? Er zijn weinig landen waar de filosofie zo'n invloed op het maatschappelijke en culturele leven drukt.
Florentijn van Rootselaar en Annette van der Elst publiceerden onlangs Franse affaires. Frankrijk in twintig kwesties (Diemen, Veen Magazines, 2004) Florentijn van Rootselaar is redacteur van Filosofie Magazine. Annete van der Elst schrijft over Franse filosofie en cultuur en vertaalt essays uit het Frans.
Interview: Ellen ter Gast

21.00 - Pauze

21.15 - Goede boeken, slechte boeken

Frank en Maarten Meester behandelen recent verschenen boeken.

21.30 - Henk Woldring en Bart Jan Spruyt: Conservatisme, voor en tegen - een debat

De conservatieve Edmund Burkestichting timmert tegenwoordig behoorlijk aan de weg. Onlangs verscheen zelfs een ambitieus Conservatief Manifest. Daarin trekken Bart Jan Spruyt en Michiel Visser ten strijde tegen de problemen waar de progressieve beweging onze beschaving volgens hen heeft gebracht. Nederland is in crisis. Het land wordt geplaagd door geweld en criminaliteit, etnische spanningen, een te grote inefficiënte publieke sector, het verval van het onderwijs en de verplatting van het maatschappelijk leven. Daartegen helpt alleen een conservatief antwoord, dat de politieke correctheid, het multiculturalisme en het waardenrelativisme van de jaren zestig verwerpt.
Over de waarde van het conservatisme gaat de politiek filosoof Henk Woldring, hoogleraar aan de VU en Eerste Kamerlid voor het CDA, in debat met directeur Bart Jan Spruyt van de Burkestichting. Zijn club mag CDA-voorman premier Jan Peter Balkenende dan hebben uitgeroepen tot "conservatief van het jaar", Woldring moet er niets van hebben. Hij aarzelt niet om te stellen dat de ideologie van het Conservatief Manifest de beschaving en de rechtstaat bedreigt. Terwijl de conservatieven de staat tot enkele kerntaken willen beperken, stelt Woldring dat de overheid een beleid hoort te voeren, dat uitgaat van recht en wet, rechtvaardigheid en solidariteit, toekomstgerichte duurzaamheid van menselijk leven en de natuur, en recht doet aan de verantwoordelijkheden van burgers en maatschappelijke organisaties.
Bart Jan Spruyt schreef Lof van het conservatisme (Balans), dat de shortlist van de Socrateswisselbeker haalde. Henk Woldring publiceerde onlangs een boek over de Politieke filosofie van de christen-democratie (Damon).
Gespreksleiding: Jan Dirk Snel

22.15 - Het Einde
Bier, wijn, goede gesprekken, want de bezoeker weet het natuurlijk toch beter.

475 / Laatst gewijzigd: 07-Feb-2009

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand.

13 april 2004
Aanvang: ca. 19.45 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis, Shaffyzaal
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. de Faculteit Wijsbegeerte van de VU, de afdeling Filosofie van de UvA, Filosofie Magazine en Felix Meritis.Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel en het Prins Bernhard Cultuurfonds.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Antoine Mooij: Toerekeningsvatbaarheid