De IJzeren Lijst - de tien belangrijkste filosofiewerken

Felix & Sofie: dinsdag 13 januari 2004

Wat zijn de tien belangrijkste filosofieboeken aller tijden?Filosofie Magazine hield een enquête onder alle hoogleraren wijsbegeerte in Nederland en Vlaanderen. In het januarinummer van het blad werden de resultaten gepubliceerd worden. Op deze avond werden de resultaten onthuld.

19.45 - De filosofenfanfare

Muziek - Frank Meester, Simone van der Burg, Coen Simon

20.00 - Boeken die u beslist niet moet lezen

Column door Désanne van Brederode, die zich uiteraard niet aan de vraag hield en juist miskende literatuur, zoals het telefoonboek en de Libelle, opsomde, waar een mens veel aan heeft.

20.15 - De IJzeren Lijst

Men stelle zich de situatie voor. Een podium met daarop tien mensen. En daarvoor een catwalk. Van tien tot en met een kwam een kenner op die het werk aan het publiek showde. De begeleidende teksten werden gesproken door Erno Eskens. Daarna nam de kenner plaats op het podium en legde aan moderator Daan Roovers uit waarom waar het betreffende werk over gaat en waarom het van belang is. Elke keer als de tijd vol was, zette de Filosofenfanfare de muziek in.

Dit is de lijst. Elke titel wordt gevolgd door de naam van de kenner die het werk voorstelde.

10. Benedictus Spinoza, Ethica - Henri Krop
9. Hannah Arendt, The Human Condition - Simone van der Brug
8. Karl Marx, Das Kapital - Peter Sas
7. Plato, Symposion - Mariëtte Willemsen
6. Karl Popper, The Open Society and its Enemies - Bram Bos
5. René Descartes, Meditations - Han van Ruler
4. John Rawls, A Theory of Justice - Jan Vorstenbosch
3. Plato, De staat - Victor Kal
2. Immanuel Kant, Kritik der Reinen Vernunft - René Gude
1. Aristoteles, Ethica Nicomachea - Frans Jacobs

De complete lijst vind je hier.

Zie voor een uitgebreide toelichting bij de lijst het januari-nummer van Filosofie Magazine, dat vanaf 20 januari 2004 in de winkel ligt.

22.15 - Het Einde

Bier, wijn en goede gesprekken.

463 / Laatst gewijzigd: 14-Feb-2009

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand.

13 januari 2004
Aanvang: ca. 19.45 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis, Shaffyzaal
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. de Faculteit Wijsbegeerte van de VU, de afdeling Filosofie van de UvA, Filosofie Magazine en Felix Meritis.Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel en het Prins Bernhard Cultuurfonds.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Carsten Bäuerl: Zwischen Rausch und Kritik 1


M. van Hees, E. de Jonge, L. Nauta (red.): Kernthema's van de filosofie


Immanuel Kant: Die drei Kritiken


Friedrich Nietzsche: Friedrich Nietzsche: Sämtliche Briefe


Dick Pels: De geest van Pim


Arthur Schopenhauer: De kunst van het verleiden


Dieter Thomä: Ouders