Over Emmanuel Levinas - Met Rudi Visker, Renée van Riessen en Joachim Duyndam

Felix & Sofie: dinsdag 10 juni 2003

De slotavond van het vierde seizoen van filosofisch café Felix & Sofie is geheel gewijd aan de Franse filosoof Emmanuel Levinas: een mooi verhaal en een goed gesprek. Met Rudi Visker, Renée van Riessen en Joachim Duyndam.

Emmanuel Levinas is (1906-1995) misschien wel de populairste filosoof in Nederland. Hij werd geliefd door de verzameling essays die Ad Peperzak in 1969 redigeerde onder de treffende titel Het menselijk gelaat. Onlangs verscheen er nog een herziene editie van dit klassieke werk. Levinas gaat in zijn denken uit van de ontmoeting met de ander die mij zijn gelaat toont. Dit is de primaire ervaring waardoor het bewustzijn ontwaakt. Het gaat om een ethische ontdekking die tegelijk het fundament vormt voor een theoretische uitleg van de werkelijkheid.
In zijn hoofdwerk De totaliteit en het Oneindige uit 1961, dat sinds 1987 in een goede Nederlandse vertaling beschikbaar is, biedt Levinas, wat hij noemt, "een essay over de exterioriteit". In hoeverre is een ervaring van het andere of de uitwendigheid mogelijk, zonder dat deze door het subject (het bewustzijn, de existentie) wordt ingekapseld of geïnterioriseerd?
Levinas' filosofie lijkt in de kern zowel direct toegankelijk als in zijn bewoordingen duister. In zijn denken komen de traditie van de Grieks-westerse filosofie en de Joodse ervaring samen.

19.45 - De Filosofenfanfare

Muziek - Simone van der Burg, Frank Meester en Coen Simon

20.00 - Désanne vindt het geen gezicht

Column door Désanne van Brederode

20.15 - Rudi Visker: Is ethiek fundamenteel? Een verhaal

Rudi Visker, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven, zal een inleidende en tegelijk kritische beschouwing over het denken van Levinas geven. Centrale vraag: is ethiek fundamenteel?
Rudi Visker (*1959) werd vooral bekend met zijn boeken over Michel Foucault: Genealogie als kritiek. Michel Foucault en de menswetenschappen (Meppel/Amsterdam 1990) en Truth and singularity. Taking Foucault into phenomenology (Dordrecht 1999). Hij schreef diverse artikelen over Emanuel Levinas; het recentste stuk is: 'De sterfelijkheid van de transcendentie. Levinas en het kwaad', in: Tijdschrift voor philosophie 65 (2003), afl. 1, pag. 59-92.

21.05 - Pauze

21.20 - Renée van Riessen, Joachim Duyndam en Rudi Visker Een driegesprek

Renée van Riessen en Joachim Duyndam schuiven aan en treden met Rudi Visker en met elkaar in gesprek over de opvattingen van Levinas.
Renée van Riessen (*1954) is dichteres en als filosofe verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen. Zij promoveerde op Erotiek en dood. Met het oog op transcendentie in de filosofie van Levinas (Kampen 1991). Haar laatste dichtbundel heet Gevleugeld - ontvleugeld (Amsterdam 1996).
Joachim Duyndam (*1954) is als filosoof verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Onlangs schreef hij samen met Marcel Poorthuis in de serie Kopstukken Filosofie een deel over Levinas (Rotterdam 2003). Eerder publiceerde hij Denken, passie en compassie. Tijdreizen naar gemeenschap (Kampen 1997).
Gespreksleiding: Erno Eskens

22.15 - Het einde

Bier, wijn en goede gesprekken

449 / Laatst gewijzigd: 26-mei-2003

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand.

10 juni 2003
Aanvang: ca. 19.45 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis, Shaffyzaal
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. de Faculteit Wijsbegeerte van de VU, de afdeling Filosofie van de UvA, Filosofie Magazine en Felix Meritis.Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel en het Prins Bernhard Cultuurfonds.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Gerard Burger: Ongeschreven wet


Thomas Hylland Eriksen: Tirannie van het moment


Steve Fuller: Kuhn vs. Popper


David Furley: From Aristotle to Augustine


Luc Rademakers: Filosofie van de vrije tijd


Charles Taylor: Wat betekent religie vandaag?