Angst: Kierkegaard, Freud, Heidegger - met Pieter Vos, Tomas Geyskens en Ad Verbrugge

Felix & Sofie: dinsdag 13 mei 2003

Angst is het thema van de tiende sessie van Felix & Sofie in het vierde seizoen. Het gaat deze avond over angst bij drie grote denkers. Kierkegaard wordt behandeld door Pieter Vos, over Freud zal het gaan met Tomas Geyskens, terwijl Heidegger onder handen genomen zal worden door Ad Verbrugge. Wat is angst eigenlijk? Vaak wordt er onderscheid gemaak tussen vrees voor een concreet gevaar en angst als iets onaanwijsbaars. Maar hoe valide is dat onderscheid?

19.45 - De Filosofenfanfare

Muziek - Simone van der Burg, Frank Meester en Coen Simon

20.00 - Désanne is niet bang

Column door Désanne van Brederode

20.15 - Pieter Vos over Sřren Kierkegaard

De Deen Sřren Kierkegaard introduceerde de angst als thema in de moderne filosofie met zijn boek Begrebet Angst dat hij als Vigilius Haufniensis in 1844 publiceerde. Kierkegaard zag in de angst een centraal antropologisch gegeven, dat iets fundamenteels zegt over het menselijk bestaan.
Pieter Vos (*1970) schreef De troost van het ogenblik. Kierkegaard over God en het lijden (Kampen, Ten Have Baarn, 2002). Hij is docent filosofie en godsdienst aan de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Hij promoveerde vorig jaar aan de Theologische Universiteit Kampen.
Interview: Jan Dirk Snel

20.40 - Tomas Geyskens over Sigmund Freud

Sigmund Freud, de vader van de psychoanalyse onderscheidde tussen realiteitsangst - angst met een reden - en neurotische angst. Alle angst die die geen signaal is van een reeël gevaar was volgens hem neurotisch.
Tomas Geyskens (*1969) schreef samen met Philip Van Hautte Spraakverwarring. Het primaat van de seksualiteit bij Freud, Ferenczi en Laplanche (Nijmegen, SUN, 2002) . Hij is verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit Leuven. Hij promoveerde vorig jaar op Never remembered. Freud's construction of infantile sexuality (Nijmegen 2002).
Interview: Tiers Bakker

21.05 - Pauze

21.20 - Ad Verbrugge over Martin Heidegger

Martin Heidegger beschreef de angst als het besef van verlorenheid. In de angst wordt de mens op zichzelf teruggeworpen en ziet hij zichzelf als een toevalligheid.
Ad Verbrugge (*1967) is de auteur van De verwaarlozing van het zijnde. Een ethologische kritike van Heideggers Sein und Zeit. Hij doceert sociale en cultuurfilosofie aan de Vrije Unversiteit te Amsterdam. Hij promoveerde twee jaar geleden aan de Universiteit Leiden.
Interview: Ivo Slangen

21.45 - De angst overwonnen?

De drie gasten gaan met elkaar in gesprek.
Gespreksleiding: Tiers Bakker

22.15 - Het Einde
Bier, wijn en goede gesprekken

446 / Laatst gewijzigd: 2-mei-2003

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand.

13 mei 2003
Aanvang: ca. 19.45 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis, Shaffyzaal
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. de Faculteit Wijsbegeerte van de VU, de afdeling Filosofie van de UvA, Filosofie Magazine en Felix Meritis.Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel en het Prins Bernhard Cultuurfonds.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Raimond Gaita: De hond van de filosoof


Peter de Graeve: Friedrich Nietzsche - chaos en [ver]wording


Nicholas Hammond: The Cambridge Companion to Pascal


Peter Jonkers & Ruud Welten (red.): God in Frankrijk


Paul K. Moser & Paul Copan: The Rationality of Theism


Ben Schomakers (red.): Op het tweede oog


W.M. Weber: Het wezen van de schoonheid


Richard Wolin: Heideggers kinderen