Tijd, ruimte, oneindigheid Met Paul van Tongeren, Ton Lemaire en Pieter Sjoerd Hasper

Felix & Sofie: dinsdag 8 april 2003

Op 8 april haken Felix & Sofie aan bij het thema van het essay dat ter gelegenheid van de Maand van de Filosofie verschijnt onder de titel Werelden van tijd. Het gaat deze avond over tijd, ruimte en oneindigheid. Te gast zijn de filosofen Paul van Tongeren, Pieter Sjoerd Hasper en Ton Lemaire.

19.45 - De Filosofenfanfare

Muziek - Simone van der Burg, Frank Meester en Coen Simon

20.00 - Désanne neemt de tijd

Column door Désanne van Brederode

20.15 - Tijd: Paul van Tongeren

Paul van Tongeren schreef vorig jaar Over het verstrijken van de tijd. Een kleine ethiek van de tijdservaring. (Nijmegen, Valkhof Pers, 2002). In dat essay onderzoekt Van Tongeren de ervaring van de tijdelijkheid van het bestaan en van alles wat daarin gebeurt. Mensen kunnen lijden aan het onherroepelijk verstrijken van de tijd. Welke hulp heeft de ethiek daarbij te bieden?
Paul van Tongeren (*1950) is als hoogleraar wijsgerige ethiek verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij publiceerde veel over Nietzsche. Binnenkort verschijnt van zijn hand Deugdelijk leven. Een inleiding in de deugdethiek (Amsterdam, SUN, 2003).
Interview: Tiers Bakker

20.45 - Oneindigheid: Pieter Sjoerd Hasper

Pieter Sjoerd Hasper promoveerde in januari te Groningen op The Metaphysics of Continuity. Zeno, Democritus and Aristotle (S.l. 2003). De Griekse denker Zeno van Elea is bekend geworden door zijn verhaal over Achilles en de schildpad, die een hardloopwedstrijd houden. Omdat Achilles wel tien keer zo snel is als de schildpad, geeft hij die goedmoedig honderd meter voorsprong. Maar op het moment dat Achilles aankomt waar de schilpad begon, is die toch al tien meter verder. En als Achilles daar arriveert, is de schildpad al weer een stukje verderop. Volgens Zeno wordt de afstand steeds kleiner, maar kan Achilles de schilpad nooit inhalen. De achterliggende ideeën gaan over de oneindige deelbaarheid van lijnen en van tijdsperioden. Hasper legt uit hoe Democritus en Aristoteles en anderen op deze problemen reageerden.
Pieter Sjoerd Hasper (*1970) is als postdoc verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet onderzoek naar de drogredentheorie van Aristoteles.
Interview: Jan Dirk Snel

21.15 - Pauze

21.30 - Ruimte: Ton Lemaire

Ton Lemaire publiceerde vorig jaar Met open zinnen. Natuur, landschap, aarde (Amsterdam, Ambo, 2002). Het is een van de vijf boeken die genomineerd zijn voor de Socrateswisselbeker. Lemaire houdt een pleidooi voor de herontdekking van de aarde, de natuur en het landschap, en voor het samengaan van esthetische, spirituele en ecologische waarden in een andere, poëtische omgang met de wereld.
Ton Lemaire (*1941) doceerde cultuurfilosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tegenwoordig woont hij op het Franse platteland. Bekend werd hij onder meer met Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie (Baarn 1976, vele herdrukken) en Filosofie van het landschap (Baarn 1970, vele herdrukken).
Interview: Erno Eskens

22.15 - Het Einde
Bier, wijn en goede gesprekken

434 / Laatst gewijzigd: 21-mrt-2003

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand.

8 april 2003
Aanvang: ca. 19.45 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis, Shaffyzaal
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. de Faculteit Wijsbegeerte van de VU, de afdeling Filosofie van de UvA, Filosofie Magazine en Felix Meritis.Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel en het Prins Bernhard Cultuurfonds.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Carolien van Bergen: Leven door de dood


Ger Groot: Vier ongemakkelijke filosofen


Pieter Hoexum: Gedenk te sterven


Thomas Kuhn: De structuur van wetenschappelijke revoluties


Emmanuel Levinas: Het menselijk gelaat


Jay Martin: The Education of John Dewey


Terry Pinkard: German Philosophy 1760-1860


Charles Vergeer: Het panterjong


Ton Vink: Denken over dood