Deugt de ethiek? - Met René ten Bos, Theo Boer en Désirée Verweij

Felix & Sofie: dinsdag 11 maart 2003

Ethiek is in opmars. Tal van organisaties en bedrijven pronken met de aandacht die ze besteden aan ethische en morele kwesties. Maar wat stelt deze belangstelling voor ethiek eigenlijk voor? Die vraag leggen we deze avond voor aan drie ethici die te maken hebben met de praktijk op drie verschillende terreinen: het bedrijfsleven, de medische wereld en het leger.

Mag de ethicus wat hij kan? En wat kan hij eigenlijk? Heeft hij macht en moet hij dat willen? Wat is zijn rol binnen de eigen organisatie en in de samenleving? Weet de ethicus beter wat goed is dan gewone mensen?

19.45 - De Filosofenfanfare
Muziek - Simone van der Burg, Frank Meester en Coen Simon

20.00 - De Socrateswisselbeker - bekendmaking van de shortlist

De Socrateswisselbeker voor het "meest prikkelende, Nederlandstalige filosofieboek van het afgelopen jaar" wordt uitgereikt tijdens de Nacht van de Filosofie op 5 april. Erno Eskens maakt de shortlist bekend.

20.15 - René ten Bos over ethiek in het bedrijfsleven

René ten Bos is organisatiedeskundige bij het organisatieadviesbureau Schouten & Nelissen en bijzonder hoogleraar filosofie en managementtheorie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hij promoveerde drie jaar geleden op Fashion and Utopia in Management Thinking (S.l. 2000). Zijn laatste boek is Rationele engelen. Moraliteit en management (Amsterdam 2002). Daarin gaat hij kritisch in op de "rationele" vooronderstellingen van zowel de bedrijfsethiek als van de meer specifieke ethiek van managers, accountants en tal van andere beroepsgroepen. Hij betoogt dat deze vooronderstellingen de meer onbeheersbare dimensies van moraliteit verduisteren. Ten Bos zet vraagtekens bij de ethische taal die onze maatschappij in haar greep houdt. Zelf pleit hij voor een verstilde en waardevrije moraliteit.
Interview: Ellen ter Gast

20.40 - Theo Boer over medische ethiek

Theo Boer is als ethicus verbonden aan het Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht (CBG) aan de Universiteit Utrecht en studiesecretaris van de Christelijke Vereniging van Zorginstellingen (CVZ). Hij promoveerde op Theological Ethics after Gustafson. A Critical Analysis of the Normative Structure of James M. Gustafson's Theocentric Ethics. Samen met Joop Stolk en Ruth Seldenrijk publiceerde hij Meaningful Care. A Multidisciplinary Approach to the Meaning of Care for People with Mental Retardation (Dordrecht 2000). Theo Boer is lid van medische commissies. Deze commissies hebben vaak een beslissende macht. Hoe is het voor een ethicus om niet alleen te moeten overtuigen, maar ook met macht bekleed te zijn?
Interview: Thijs Broer

21.05 - Pauze

21.20 - Désirée Verweij over militaire ethiek

Désirée Verweij is universitair hoofddocent filosofie en ethiek aan de Koninlijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Zij promoveerde op Ariadne en Dionysos. Vrouw-metaforen en verlangen in het werk van Nietzsche (Amsterdam 1993). Met Frans Jespers publiceerde ze Passie en persoonlijkheid. De thematiek van het verlangen belicht vanuit de filosofie en de psychopathologie (Assen 2001). Ze publiceert tegenwoordig veel over morele vragen in de militaire praktijk. Haar belangstelling gaat uit naar het dubbele perspectief waarmee waarden en normen in het leger functioneren: men wordt ermee geconfronteerd in de militaire praktijk, maar de organisatie profileert zich er ook mee. Maar heeft dat ook het gewenste effect?
Interview: Jan Dirk Snel

21.45 - Mag de ethicus wat hij kan? - een driegesprek

De drie geleerde doctores gaan met elkaar in gesprek.
Gespreksleiding: Ellen ter Gast

22.15 - Het Einde
Bier, wijn en goede gesprekken

433 / Laatst gewijzigd: 10-mrt-2003

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand.

11 maart 2003
Aanvang: ca. 19.45 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis, Shaffyzaal
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. de Faculteit Wijsbegeerte van de VU, de afdeling Filosofie van de UvA, Filosofie Magazine en Felix Meritis.Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel en het Prins Bernhard Cultuurfonds.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


ANTW: Oneindigheid


Michael Hardt & Antonio Negri: Menigte


Ton Lemaire: Met open zinnen


Jean-Paul Sartre: Het zijn en het niet


Robert C. Solomon: Spirituality for the Skeptic


Maurizio Viroli: De glimlach van Niccolò