Felix & Sofie verbeelden zich heel wat! Met Kees Vuyk, Frank Vande Veire en Stine Jensen

Felix & Sofie: dinsdag 11 februari 2003

Het kan niet op. Alweer een thema-avond: de Verbeelding. Felix en Sofie begeven zich in de wereld van de esthetica. Ze buigen zich over de betekenis van cultuur en kunst. Over de verhouding van werkelijkheid en verbeelding, over het sublieme en het vreemde, over schoonheid en duisternis gaat het deze avond. Met drie kunst- en cultuurfilosofen die onlangs opvallende en boeiende boeken het licht deden zien: Kees Vuyk, Frank Vande Veire en Stine Jensen.

19.45 - De Filosofenfanfare

Muziek - Simone van der Burg, Frank Meester en Coen Simon

20.00 - Désanne verbeeldt zich niets!

Column door Désanne van Brederode

20.15 - Kees Vuyk

Kees Vuyk publiceerde onlangs Het menselijk teveel. Over de kunst van het leven en de waarde van de kunst (Kampen, Klement).
Hij denkt dat de menselijke conditie niet gekenmerkt wordt door een tekort, maar door een teveel. Mensen leven met een teveel aan mogelijkheden. En in het licht daarvan schiet de werkelijkheid altijd te kort. Vuyk ziet twee strategieën waarmee mensen kunnen proberen om de verhouding tussen werkelijkheid en mogelijkheid in balans te krijgen. Door de werkelijkheid te manipuleren via de vrije markt, die een economie van het tekort is. Of door de menselijke mogelijkheden te reguleren. Dat is de weg van de kunst, die zich laat benoemen als een economie van het teveel. Verbeelding als beperking.
Kees Vuyk, filosoof en psycholoog, is directeur van het Theater Instituut Nederland.
Interview: Jan Dirk Snel

20.40 - Frank Vande Veire

Frank Vande Veire publiceerde onlangs Als in een donkere spiegel. De kunst in de moderne filosofie (Amsterdam, SUN).
In dat boek zet Vande Veire uiteen wat veertien filosofen, van Kant tot Derrida, over kunst dachten. Filosofie die kunst serieus neemt, ziet zich volgens hem genoodzaakt haar ideeën over de mens en zijn plaats in de wereld, en zelfs haar aanspraak op waarheid, grondig ter discussie te stellen. De kunst is een spiegel, maar die spiegel confronteert de mens vooral met de absolute, onophefbare vreemdheid die zijn bestaan en denken bespookt. In de kunst verschijnt de waarheid als in een donkere spiegel. Kunst is de ervaring dat de waarheid nooit helderder kan verschijnen dan juist in de duisternis.
Frank Vande Veire, filosoof en kunstcriticus, doceert aan de Academie voor Beeldende Kunst te Gent.
Interview: Tiers Bakker

21.05 - Pauze

21.20 - Stine Jensen

Stine Jensen publiceerde onlangs Waarom vrouwen van apen houden. Een liefdesgeschiedenis in cultuur en wetenschap (Amsterdam, Bert Bakker).
In dat boek beschrijft ze onderhoudend hoe de band tussen vrouw en aap in tal van verhalen, romans, films en in de wetenschap gedurende de twintigste eeuw verbeeld is. Stine Jensen ontdekte dat de grens tussen wetenschap en fictie soms nogal vaag is. Bekende primatologen als Jane Goodall en Dian Fossey beschrijven apen graag als lief en zachtmoedig en verdonkeremanen ondertussen het apelijk geweld dat ze wel degelijk gezien moeten hebben. Stine Jensen heeft het dus ook over de verhouding van cultuur en wetenschap, feit en ficite en waarheid en verbeelding.
Stine Jensen, filosofe en literatuurwetenschapster, doceert film- en televisiewetenschap aan de faculteit Cultuurwetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Interview: Ellen ter Gast

21.45 - De verbeelding verbeeld? - een driegesprek

De drie geleerde doctores gaan met elkaar in gesprek.
Gespreksleiding: Jan Dirk Snel

22.15 - Het Einde
Bier, wijn en goede gesprekken

427 / Laatst gewijzigd: 30-jan-2003

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand.

11 februari 2003
Aanvang: ca. 19.45 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis, Shaffyzaal
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. de Faculteit Wijsbegeerte van de VU, de afdeling Filosofie van de UvA, Filosofie Magazine en Felix Meritis.Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel en het Prins Bernhard Cultuurfonds.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Pieter Adriaans: Robot op zee


Zygmunt Bauman: De moderne tijd en de holocaust


Robert B. Brandom: Tales of the Mighty Dead


Richard Kearney: Vertellingen


Thomas Nagel: Concealment and Exposure


Tzvetan Todorov: Herinnering aan het kwaad, bekoring van het goede


Kees Vuyk: Het menselijk teveel