Felix & Sofie willen de waarheid horen!

Felix & Sofie: dinsdag 12 november 2002

De waarheid moet maar eens boven water komen! Op de derde avond van het seizoen draait alles om waarheidsvinding. Hoe verantwoorden mensen zich tegenover God, de wereld, de mensen en zichzelf? Met Eite Veening, Sybe Schaap, Arthur Petersen, Bert Keizer, Frans Jacobs, Bert Keizer en Désanne van Brederode.

Wie de waarheid spreekt, wordt daar vroeger of later op betrapt.
Oscar Wilde

19.45 - De Filosofenfanfare

Felix & Sofie heeft tegenwoordig als vaste locatie de Shaffyzaal van Felix Meritis. En dus is er elke maand live-muziek!

20.00 - Désanne liegt er op los

Column door Désanne van Brederode over de leugen

20.10-22.15 - Waarheidsvinding met Eite Veening, Sybe Schaap, Arthur Petersen en Bert Keizer

Mensen zoeken de waarheid. Zij vragen niet alleen aan anderen wat waar is, zij zoeken er ook naar bij zich zelf. Het vertellen van de waarheid lucht op. Het horen van de waarheid kan confronterend zijn, toch prefereren de meesten dit boven de waan van de leugen. Burgers verlangen van politici dat zij de waarheid vertellen. Waarheidscommissies vragen naar de waarheid over het verleden van dictatoriale regimes.
Pilatus leek niet serieus op een antwoord te wachten toen hij de vraag "Wat is waarheid" stelde, maar filosofen vinden die vraag altijd belangrijk, zelfs als ze niet in de waarheid geloven. Gaat het om overeenstemming tussen een begrip en de aangeduide zaak, om coherentie, om wat werkt, of om nog iets anders? Op deze thema-avond gaat het om de waarheid in vier verschillende situaties. Levert dat telkens ook een andere waarheid op? Die vraag wordt onderzocht in vier korte interviews met vier waarheidszoekers, die daarbij ook op elkaars uitspraken kunnen reageren. Frans Jacobs velt een afsluitend oordeel.

20.15 - Eite Veening - De waarheid tegenover jezelf

(1) Eite Veening, filosofisch consultant, legt uit wat verantwoording afleggen tegenover jezelf inhoudt. Interview: Ellen ter Gast.

20.35 - Sybe Schaap - De waarheid tegenover de mensen

(2) Sybe Schaap, VU-filosoof, auteur van Het onvermogen te vergeten. Nietzsches herwaardering van de waarheidsvraag, en dijkgraaf, getuigde onlangs voor de parlementaire enquêtecommissie naar de bouwfraude, waar velen goed tot vergeten in staat bleken. Hoe vind je de waarheid in complexe maatschappelijke aangelegenheden? Interview: Erno Eskens

21.00-21.15 - Pauze

21.15 - Arthur Petersen - De waarheid tegenover de wereld

(3) Natuurwetenschapper en wetenschapsfilosoof Arthur Petersen, sinds kort verbonden aan het RIVM, onderzocht het onderzoek naar het broeikaseffect. Hoe stellen wetenschappers vast wat waarheid is? En wat voor een belangen spelen daarbij een rol? Interview: Rinus Vermuë

21.35 - Bert Keizer - De allerlaatste waarheid

(4) Verpleeghuisarts en filosoof Bert Keizer over de harde waarheid aan het eind van het leven: over God, de biecht, literatuur (Multatuli, Becket, Proust). Interview: René Gude

21.55 - Het Laatste Oordeel door Frans Jacobs

Rechtsfilosoof Frans Jacobs (UvA) hoort alle waarheidsgetuigenissen aan en velt zijn definitieve afsluitende oordeel.

22.15 - Het Einde

Bier, wijn en goede gesprekken

412 / Laatst gewijzigd: 3-nov-2002

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand.

12 november 2002
Aanvang: ca. 19.45 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis, Shaffyzaal
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. de Faculteit Wijsbegeerte van de VU, de afdeling Filosofie van de UvA, Filosofie Magazine en Felix Meritis.Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel en het Prins Bernhard Cultuurfonds.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Giorgio Agamben: Homo sacer


Aurelius Augustinus: Het werk van monniken


Carolien van Bergen: Verlangen naar onsterfelijkheid


Gary Hatfield: Routledge Philosophy Guidebook to Descartes and the ìMeditationsî


Dick Howard: The Specter of Democracy


Donald Loose & Timo Slootweg: Kant-lijnen


Martin Beck Matust'k & William L. McBride: Calvin O. Schrag and the Task of Philosophy after Postmodernity


Dick Mesland: Bewustzijn


Ben Schomakers: Pseudo-Dionysius de Areopagiet


Calvin O. Schrag: God as Otherwise Than Being


Ernst Stern: Wat zal men doen? (II)


Ernst Stern: Wat zal men doen? (I)


Cornelis Verhoeven: Dierbare woorden


Bernard Williams: Truth and Truthfulness