Harry Mulisch is gepromoveerd in de filosofie

Felix & Sofie: dinsdag 11 juni 2002

Minister Hermans opende eendags-universiteit

De slotavond van het seizoen van het filosofisch café Felix & Sofie op dinsdagavond 11 juni 2002 was een bijzondere gebeurtenis. Harry Mulisch is gepromoveerd in de filosofie aan de Universiteit Felix & Sofie! Deze nieuwe Amsterdamse universiteit werd voorafgaand aan de ceremonie geopend door minister van onderwijs drs Loek Hermans, die de universiteit na afloop van de promotie weer heeft opgeheven.

Naar fotoimpressie

Programma

Univ. Fel. et Soph.Gedurende één avond wordt Felix & Sofie een universiteit met een wijsgerige faculteit. En de eerste en enige activiteit zal de promotie van Harry Mulisch in de wijsbegeerte zijn - noem het een schaduwpromotie. In zijn literaire oeuvre heeft Mulisch altijd een ruime plaats ingeruimd voor filosofische ideeën. Daarnaast publiceerde hij een filosofisch magnum opus, het vijfhonderd bladzijden tellende werk De compositie van de wereld uit 1980, waarvan binnenkort een nieuwe editie verschijnt. Op deze avond zal Harry Mulisch zijn wijsgerig oeuvre een uur lang verdedigen ten overstaan van een aantal hooggeleerde opponenten. Een brede vertegenwoordiging van filosofisch Nederland neemt plaats in de promotiecommissie.
Vanwege de verwachte toeloop is de plechtigheid van de aanvankelijk aangekondigde Zuilenzaal verplaatst naar de grotere Concertzaal van Felix Meritis.

19.30 - Ontvangst
Muziek van de Filosofenfanfare.
De bar is al eerder open. Wie een plaats wil hebben en nog rustig iets wil drinken, doet er verstandig aan op tijd te komen.

20.00 - Oprichting van de Universiteit Felix & Sofie

Met medewerking van minister van onderwijs Loek Hermans wordt een nieuwe universiteit opgericht, waarin het beste van wijsgerig Nederland verzameld wordt.

20.15 - De promotie van Harry Mulisch: het exposé

Voorafgegaan door de pedel met staf betreden de tien deelnemende hoogleraren in vol ornaat, met toga en baret, de zaal.
- Prof. dr Frans Jacobs (Universiteit van Amsterdam) zal de zitting leiden als rector magnificus van de Universiteit Felix & Sofie.
- Prof. dr Frits Staal (University of California, Berkeley, USA) treedt op als promotor.
- Prof. dr Marita Mathijsen (Universiteit van Amsterdam) vertegenwoordigt de overige hoogleraren van de nieuwe Universiteit Felix & Sofie.
- De paranimfen zijn twee dochters van de promovendus.
De zitting wordt geopend met het exposé of het "lekenpraatje", waarin de promovendus, Harry Mulisch, de belangrijkste gedachten uit zijn wijsgerig hoofdwerk De compositie van de wereld uiteenzet.

20.30 - Oppositie en defensie

De zitting wordt vervolgd met de eigenlijke oppositie en defensie. Zeven hoogleraren in de wijsbegeerte van zeven verschillende Nederlandse universiteiten zullen Mulisch kritisch ondervragen naar aanleiding van De compositie van de wereld én naar aanleiding van de stellingen die Mulisch speciaal voor deze plechtigheid ingediend heeft.
In volgorde van optreden opponeren:
- prof. dr Willem B. Drees (Universiteit Leiden)
- prof. dr Erik Krabbe (Rijksuniversiteit Groningen)
- prof. dr Wouter Hanegraaff (Universiteit van Amsterdam)
- prof. dr Henk Woldring (Vrije Universiteit te Amsterdam)
- prof. dr Hub Zwart (Katholieke Universiteit Nijmegen)
- prof. dr Jos de Mul (Erasmus Universiteit Rotterdam)
- prof. drs Fons Elders (Universiteit voor Humanistiek te Utrecht)

21.30 - Beraad & pauze
Terwijl de hoogleraren zich beraden, krijgt het publiek de gelegenheid iets te drinken.

21.45 - Buluitreiking en laudatio

De uitslag van het beraad wordt meegedeeld. De bul wordt uitgereikt aan Harry Mulisch en promotor Frits Staal spreekt de laudatio uit. Om ongeveer tien uur is de promotiezitting ten einde. Onder aanvoering van de pedel verlaten de gepromoveerde doctor en hoogleraren in een plechtige optocht de zaal.

22.00 - Opheffing van de Universiteit Felix & Sofie

Het College van Bestuur van de Universiteit Felix & Sofie verzoekt minister Hermans de universiteit weer op te heffen.

22.05 - Einde
Bier, wijn, uitvoerige nabeschouwingen.

Toegang gratis. Iedereen welkom. Geen reserveringen.

De promotie van Harry Mulisch is een co-productie van filosofisch café Felix & Sofie en cultureel debatcentrum Felix Meritis en wordt gesteund door uitgeverij De Bezige Bij en vaste sponsor de VU-boekhandel.

Bekijk de originele fotoimpressie van deze avond.


Foto-impressie van Felix & Sofie op 11 juni 2002

Harry Mulisch na zijn promotie aan de Universitas Felicis et Sophiae

Foto 1: Harry Mulisch na zijn promotie aan de Universitas Felicis et Sophiae


Loek Hermans opent de Universitas Felicis et Sophiae

Foto 2: Loek Hermans opent de Universitas Felicis et Sophiae


Erno Eskens opent de Universitas Felix et Sophia

Foto 3: Erno Eskens opent de Universitas Felix et Sophia


De Filosofenfanfare doet een duit in het zakje. V.l.n.r. Simone van den Burg, Frank Meester en Coen Simon.

Foto 4: De Filosofenfanfare doet een duit in het zakje. V.l.n.r. Simone van den Burg, Frank Meester en Coen Simon.


De oppositie heeft zich teruggetrokken. Middenvoor; Frans Jacobs

Foto 5: De oppositie heeft zich teruggetrokken. Middenvoor; Frans Jacobs


Erno Eskens en Harry Mulisch

Foto 6: Erno Eskens en Harry Mulisch


De mannetjes van de Muppet-show? Nee: vaste gasten avn Felix & Sofie. Met geheel rechts: wijlen pater Van Kilsdonk

Foto 7: De mannetjes van de Muppet-show? Nee: vaste gasten avn Felix & Sofie. Met geheel rechts: wijlen pater Van Kilsdonk


De oppositie zet zich neder. Linksvoor schikt Jan-Dirk Snel nog wat op tafel

Foto 8: De oppositie zet zich neder. Linksvoor schikt Jan-Dirk Snel nog wat op tafel


334 / Laatst gewijzigd: 04-Jan-2009

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand

11 juni 2002
Aanvang: ca. 19.45 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. de Faculteit Wijsbegeerte van de VU, de afdeling Filosofie van de UvA, Filosofie Magazine en Felix Meritis.Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel en het Prins Bernhard Cultuurfonds.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Michiel Leezenberg: Islamitische filosofie


Harry Mulisch: De compositie van de wereld


Harry Mulisch: De ontdekking van de hemel


Harry Mulisch: Siegfried


Henk E.S. Woldring: Westerse waarden