Dismantling the master’s house with Audre Lorde

Felix & Sofie: dinsdag 15 juni 2021

ENG / NL (English below)

Black, lesbian, mother, warrior, poet. Zo omschreef dichter, schrijver, denker en feminist Audre Lorde (1934-1992) zichzelf. Lorde zette zich in voor zwarte lesbische vrouwen en strijdde haar leven lang tegen homofobie, seksisme en racisme.

Lorde had een ongekend grote invloed op het feminisme van haar tijd. Ze stelde het onderliggende racisme in de witte feministische beweging aan de kaak en stond aan de basis van intersectioneel denken, nog ver voordat die term officieel bestond. Intersectionaliteit houdt in dat verschillende vormen van onderdrukking, zoals seksisme, racisme, homofobie en klassen- en leeftijdsdiscriminatie met elkaar verbonden zijn en ook vanuit hun onderlinge verband begrepen moeten worden. Lorde benadrukte bijvoorbeeld dat zij niet alleen werd onderdrukt als vrouw, maar ook als zwarte én als lesbische vrouw.

Daarom pleitte Lorde voor de kracht van verschil. Zo verlegde ze niet alleen de aandacht van gelijkheid naar verschil en gelijkwaardigheid, maar uitte ze haar denken ook in een vorm die zich onderscheid van de logica en ratio die overheersen in een witte, mannelijke context.

Lorde’s ideeën, politiek en taalgebruik vonden veel weerklank en worden ook nu weer aangehaald. Haar beroemde uitspraak “The master’s tools will never dismantle the master’s house” vormt een inspiratiebron voor velen en een uitgangspunt voor dekoloniale theorie en methodologie.

Deze avond van Felix & Sofie duiken we in het leven, denken en de nalatenschap van Audre Lorde. Het belooft een mooie avond te worden met poëzie, lezingen en persoonlijke verhalen over Lorde in zowel de Nederlandse als Engelse taal.

Sprekers

Grâce Ndjako studeerde Filosofie en Politicologie in Amsterdam en Parijs. Tijdens haar studie heeft zij zich vooral bezig gehouden met postkoloniale kwesties. Ze is momenteel onderwijsassistent niet-Westerse filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze schrijft onder andere voor Dipsaus Exclusives, Hard//hoofd en de Nederlandse Boekengids. In het najaar van 2020 verscheen haar bijdrage in AfroLit: Moderne literatuur uit de Afrikaanse Diaspora samengesteld door Dalilla Hermans & Ebissé Rouw, een publicatie van Dipsaus Podcast en Uitgeverij Pluim.

Zuleika Bibi Sheik is a decolonial feminist, poet, writer, yogi, activist, teacher and PhD candidate at Erasmus University Rotterdam. Sheik questions the legitimacy and claim of the university as the sole producer of knowledge. Her poetry, short stories and academic writing are positioned in the liminal space where decolonial thought meets Black/Dalit/Chicana feminisms. In her PhD research she refuses the ‘masters tools’ which have been complicit in her/our own dehumanization, opting to collectively cultivate epistemically non-violent methods with other women of colour in the Netherlands instead.

Sarafina Paulina Bonita (they/them) is a queer, Dutch-Surinamese, non-binary performance artist who works with audio and text. Sarafina creates performances and poetry from an intersectional approach that focuses on the experience of otherness. In their work, they question the construction of gender, the difference between the perceived and constructed feminine and masculine, and the affects of religion and heritage. They believe that through creating art, important stories are told, communities uplifted and joy shared.

Tieneke Sumter is al 40 jaar een voorvechtster voor sociale rechtvaardigheid en gelijke rechten in Nederland en Suriname. Zij was al op jonge leeftijd betrokken bij Sister Outsider, de organisatie die Audre Lorde in Nederland uitnodigde. In haar vrije tijd is zij voorzitter van Survibes en deelt graag haar kennis en ervaringen over de zwarte vrouwen- en LHBTbeweging. Hiermee geeft zij kracht aan haar motto ‘gelijkwaardigheid is een werkwoord.’

Programma en redactie: Nina Tesselaar en Sophie van Balen

Programma

20.00 | Introductie
20.10 | Grâce Ndjako introduceert het werk van Audre Lorde
20.30 | Zuleika Sheik over Lorde als inspiratiebron voor dekoloniaal feminisme en methodologie (Engelstalig)
20.50 | Pauze
21.05 | Sarafina van Ast spoken word (Engelstalig)
21.15 | Tieneke Sumter interview (Engelstalig)
21.25 | Tafelgesprek (Engelstalig)
21.45 | Einde

Deze editie bijwonen

Deze editie vindt geheel online plaats, via Zoom en met een livestream naar Facebook en Youtube. Hieronder vindt u de verschillende links:

Zoom
Via Zoom kunt u de editie bijwonen en achteraf een vraag stellen aan de sprekers. Graag vragen we u uw microfoon op mute/stil te houden (links onderin het scherm). Het zoom-gesprek wordt opgenomen, dus als u uw camera aan laat staan (ook links onderin), dan kan het zijn dat u in beeld komt. Vanaf 19:50 kunt u hier aansluiten.
Link: https://eur-nl.zoom.us/j/91801697402
Meeting ID: 918 0169 7402

Livestream
We streamen de editie voor alle geïnteresseerden ook via Youtube en Facebook.

Wij kijken uit naar het programma en hopen u digitaal te ontvangen!

ENGLISH

Black, lesbian, mother, warrior, poet. This is how poet, writer, thinker and feminist Audre Lorde (1934-1992) described herself. Lorde was an important voice for Black lesbian women and fought against homophobia, sexism and racism throughout her life and work.

Lorde was of immense importance to the feminist movement. She addressed the underlying racism of the (predominantly) white feminist movement and wrote about intersectionality long before the term was officially coined. Intersectionality entails that different forms of oppression, like sexism, racism, homophobia, classism and ageism are interrelated and should be analyzed in relation to each other. For instance, Lorde emphasized that she was not only oppressed because she was a woman: she also faced oppression because she was a Black and lesbian woman.

That is why Lorde valued the power of difference. By acknowledging our differences, we could find equality instead of equity. Lorde expressed her ideas through poetry and emotional language, in a way that challenged the logics of white and patriarchal society.

Lorde became an icon: her ideas, politics and poetry resonated with many marginalized groups. Her famous sentence “The master’s tools will never dismantle the master’s house” was extremely influential and formed a starting point for decolonial theory and methodology.

This evening we delve into the life, work and legacy of Audre Lorde. We strive to organize a beautiful event with poetry, lectures and personal stories in both the Dutch and English language.

Speakers and programme

Grâce Ndjako studied Philosophy and Political Science in Amsterdam and Paris. During her studies she mainly focused on postcolonial issues. She is currently a teaching assistant in non-Western philosophy at the University of Amsterdam. She writes for Dipsaus Exclusives, Hard//hoofd and the Nederlandse Boekengids, among others. In the autumn of 2020 her contribution appeared in AfroLit: Modern literature from the African Diaspora curated by Dalilla Hermans & Ebissé Rouw, published by Dipsaus Podcast and Uitgeverij Pluim.

Zuleika Bibi Sheik is a decolonial feminist, poet, writer, yogi, activist, teacher and PhD candidate at Erasmus University Rotterdam. Sheik questions the legitimacy and claim of the university as the sole producer of knowledge. Her poetry, short stories and academic writing are positioned in the liminal space where decolonial thought meets Black/Dalit/Chicana feminisms. In her PhD research she refuses the ‘masters tools’ which have been complicit in her/our own dehumanization, opting to collectively cultivate epistemically non-violent methods with other women of colour in the Netherlands instead.

Sarafina Paulina Bonita (they/them) is a queer, Dutch-Surinamese, non-binary performance artist who works with audio and text. Sarafina creates performances and poetry from an intersectional approach that focuses on the experience of otherness. In their work, they question the construction of gender, the difference between the perceived and constructed feminine and masculine, and the affects of religion and heritage. They believe that through creating art, important stories are told, communities uplifted and joy shared.

Tieneke Sumter has been an advocate for social justice and equal rights in the Netherlands and Suriname for 40 years. From a young age, she was involved with Sister Outsider, the organization that invited Audre Lorde to the Netherlands. In her spare time she is chair of Survibes and likes to share her knowledge and experiences about the black women's and LGBT movement. Through her work, she gives strength to her motto 'equality is a verb.'

Programme
20.00 | Introduction
20.05 | Video-fragment
20.10 | Grâce Ndjako introduces Lorde (this lecture is in Dutch)
20.30 | Zuleika Sheik’s lecture about Lorde’s influence on decolonial theory and methodology (English)
20.50 | Break
21.05 | Sarafina van Ast spoken word (English)
21.15 | Tieneke Sumter about Audre Lorde (English)
21.25 | Discussion (English)
21.45 | End

2410 / Laatst gewijzigd: 08-Jun-2021

Felix & Sofie

elke derde dinsdag van de maand

15 juni 2021
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: Gratis

Online
Kloveniersburgwal 86
Amsterdam

Organisatie: Redactie Felix & Sofie