In september weer Felix & Sofie - met podcasts de zomer door

Felix & Sofie: dinsdag 1 september 2020

In september komt Felix & Sofie terug! In afwachting van de geldende beperkingen organiseren wij in principe weer een live-editie als vanouds. Mocht dat onmogelijk zijn, dan komt er een online live-editie.

Om de zomermaanden door te komen werken we daarnaast aan een serie podcasts. Zin om even weg te dromen bij een filosofisch interview? Bij deze!

Zomerpodcast 3: Murakami's explosie van de geest

Deel 3, het laatste deel in de zomerserie over levenskunst. In deze aflevering spreekt redactielid Ernst Meijer met Ype de Boer over de levensfilosofie van Murakami. Over openheid, overgave en de idealisering van het alledaagse.

Ype de Boer schrijft over het samenspel van denken en leven, en verkent de raakvlakken tussen filosofie, literatuur en kunst. Aan de VU promoveert hij op het werk van Giorgio Agamben, "de poëet onder de filosofen". Daarnaast treedt hij op als spreker en vertaalde hij enkele filosofische werken. In 2017 debuteerde hij als schrijver met Murakami en het gespleten leven, gevolgd door Het erotisch experiment in 2019.

Waar kunnen we levenskunst in literatuur vinden? En hoe verschilt dit van wat moderne filosofen ons vertellen?

Luister de podcast via Itunes, Spotify, Stitcher of Soundcloud.

Zomerpodcast 2: De beste arts is ook filosoof

Dit is deel 2 van de driedelige serie over levenskunst. In deze aflevering spreekt redactielid Ernst Meijer met Teun Tieleman over het stoïcisme en Galenus van Pergamum over wie hij een groot een groot NWO onderzoeksproject leidt. Het onderzoek van Tieleman richt zich op de wisselwerking tussen filosofie en wetenschap, met name geneeskunde, in de klassieke Oudheid.

Hoe zag levenskunst er in de oudheid uit? En hoe verhoudt zij zich tot de moderne varianten?

Luister de podcast via Itunes, Spotify, Stitcher of Soundcloud.

Zomerpodcast 1: Voor coaching heb je Hegel nodig

Dit is deel 1 van de driedelige serie over levenskunst. In deze aflevering spreekt redactielid Ernst met Harm van der Gaag over Hegel. Harm van der Gaag studeerde filosofie in Utrecht. Omdat hij vindt dat filosofie ook nuttig kan zijn voor mensen zonder filosofische achtergrond opende hij een filosofische praktijk en schreef hij het boek Wie het niet weet, mag het zeggen. Ook geeft hij les over zijn methode op de Internationale School voor wijsbegeerte. Samen met zijn leerlingen heeft hij het Gilde van Filosofisch Practici opgericht. Momenteel werkt hij aan een proefschrift over zijn werkwijze.

Luister de podcast via Itunes, Spotify, Stitcher of Soundcloud.

Zoeken naar zin in het gehavende zijn

15 September 2020
20.00 - 22.00

In de zoektocht naar de diepere betekenis van religie, liefde, dood en het lot verkeren we sinds de Verlichting op ramkoers. Iedere geest die de afslag van de Verlichting volgt, slaat te pletter op een nihilistisch universum van blinde natuurkracht zonder richting of bestemming. Ergens in een uithoek van dat universum rest nog een herinnering aan God, van dat wat ooit een solide laatste grond was, maar veel meer dan nostalgie naar zorgeloos geloof in verheffing en diepgang is het niet.

De mens van de post-Verlichting is metafysisch uitgehongerd. Hoe hij zich ook voedt met de kruimige aardappelen van het dagelijks bestaan of volpropt met de eindeloze mogelijkheden van de consumptiemaatschappij - het is nooit genoeg. De honger naar het hogere blijft bestaan, en daarmee het existentiële vragen en de metafysische problematiek.

De wijsgerige traditie bestaat echter niet uitsluitend uit Verlichtingsadepten. Talloze denkers hebben juist de onstilbare honger naar zekerheid, diepgang en oorspronkelijkheid aangegrepen als bron voor een nieuw soort filosofie en metafysica. Zij gaan niet langer uit van zekerheid maar van onzekerheid, niet van eeuwigheid maar van eindigheid, niet van een goddelijk antwoord maar van het probleem dat maar niet wil verdwijnen. Denk aan filosofen als Heidegger, Kierkegaard, Levinas, Benjamin en Nietzsche. Wat kunnen deze filosofen, en andere critici van de Verlichting ons leren? Kunnen zij ons de weg tonen in de wereld van het gehavende zijn? Helpen zij ons om ons aan de haren uit het moeras te trekken? We gaan het onderzoeken met Renée van Riessen en Stéphane Symons.

Sprekers

Renée van Riessen is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit van Leiden en universitair hoofddocent filosofie en godsdienstfilosofie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Van Riessen houdt zich bezig met theorieën van transcendentie in relatie tot morele, esthetische en religieuze ervaringen (Levinas, Lyotard en Agamben). Daarnaast met het filosofische perspectief op de ziel en/of het innerlijke leven waarbij ze christelijke auteurs als Augustinus en Kierkegaard afzet tegen posities uit de contemporaine wijsbegeerte binnen de fenomenologische traditie. Ook is van Riessen actief als dichter. Recent filosofisch werk van haar hand: Van zichzelf bevrijd, Levinas over transcendentie en nabijheid (2019) en De ziel opnieuw. Over innerlijkheid, inspiratie en onderwijs (2013). Haar laatste dichtbundel: Krekels in de keuken (2008).

Stéphane Symons is verbonden aan het Centrum voor Metafysica, Godsdienst- en Cultuurfilosofie aan de Universiteit van Leuven. Zijn specialisatie ligt op het gebied van de ontwikkeling van het moderne Franse en Duitse filosofische denken. Hij heeft een reeks van wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Daarnaast is hij auteur van een aantal boeken. Recent verscheen: De kunst van het vergeten. Naar een filosofie van de vergankelijkheid (2019). Eerder verscheen: More than Life. Georg Simmel and Walter Benjamin on Art. (2017).

Programma en redactie door Marcel Zuijderland en Kasper Bockweg.

Tickets

Dit programma werd oorspronkelijk georganiseerd in maart. Mocht u al een kaartje hebben en niet naar de editie in september kunnen of willen komen, dan kunt u via het e-ticket uw geld terug krijgen. Wilt u in september aansluiten maar heeft u nog geen kaartje, wacht dan op de nieuwsbrief waarin we de ticketverkoop opnieuw aankondigen.

2393 / Laatst gewijzigd: 04-Sep-2020

Felix & Sofie

elke derde dinsdag van de maand

1 september 2020
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 7,50 euro (student/stadspas 6,50 euro).

Perdu, Kloveniersburgwal 86
Kloveniersburgwal 86
Amsterdam

Organisatie: Redactie Felix & Sofie