Diva Power of fake feminisme?

Felix & Sofie: dinsdag 20 november 2018

In 1992 verscheen het fotoboek Sex van Madonna. Mooi, afgetraind, vrouwelijk en naakt zonder gene: Madonna is het prototype ‘Diva/Feminist’. De vrouw als onaantastbaar, sterk en sexy boegbeeld. ‘Na, na, na, diva is a female version of a hustler’, zong Beyoncé in 2008. Nu werd de man eens tot lustobject gemaakt en had de vrouw alle touwtjes (en het geld) in handen. Dit ‘Beyoncé-feminisme’ staat in schril contrast met de tuinbroeken uit de Tweede Golf. Zij streden juist tegen de seksuele objectivering van de vrouw.

De Diva wordt doorgaans neergezet als de nieuwe feministische held óf als expressie van een verkapte vorm van onderdanigheid aan kapitalistische dwang en stereotype schoonheidsidealen. Zou de echte Diva de bühne niet voor de barricade moeten inruilen om een ware feminist te zijn? Hoe gaan we om met een feminisme dat, in plaats van genadeloos en compromisloos, op het eerste gezicht ambigu en commercieel is? Is dit een feminisme dat zich richt op de deconstructie en disruptie van alle ‘hokjes’ en machtsstructuren die haar tot stereotypering dwingt, of een feminisme dat misbruikt wordt als mode-accessoire of marketingtool?

De diva maakt iets in ons los: de sterke vrouw, die trots haar seksualiteit tot onderdeel van haar persona maakt en geen blad voor de mond neemt noch zich laat inperken door omgangsvormen en verwachtingen. Is de diva niet gewoon de vrouwelijke versie van iedere beroemde of machtige man? Of doet het geen recht aan de complexe werkelijkheid om de tegenstelling zo op de spits te drijven? Misschien is de diva slechts een van de vele vertakkingen die het feminisme rijk is. Of misschien overstijgt de Diva in haar ambiguïteit juist wel het feminisme. Iets wat haar des te boeiender maakt.

Felix & Sofie zoekt het uit aan de hand van drie diva's van weleer: Nina Simone, Marlene Dietrich en Bette Davis. Deze vrouwen waren misschien geen archetypische feministen, maar stuk voor stuk zeer feministisch.

Sprekers

Laurens Landeweerd geeft een ode aan de drie hoofdpersonages van de avond: Nina Simone, Bette Davis en Marlene Dietrich. Hij is als universiteitsdocent verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als onderzoeksopdracht ‘reflection on science and technology’. Hij werkt als trainer bij iArts in Maastricht en is tevens voorzitter van de vereniging Filosofie Oost-West. Daarnaast is hij bij verschillende Nederlandse en Europese projecten betrokken.

Ferial Saatchi studeerde Filosofie en Theaterwetenschap aan de UvA. Zij deed onderzoek naar de mogelijkheid van een ethisch fundament binnen een postmoderne context in de continentale filosofie. Haar masterthese is bekroond met de NBN-Rabobank Scriptieprijs 2015. Momenteel promoveert zij op de betekenis van normativiteit en cultuur in het werk van Friedrich Nietzsche.
Ze is werkzaam als docent filosofie op het Trinitas Gymnasium, werkt als dramaturg en is als lid van de programmaraad verbonden aan Filosofie Oost- West.

Josefien van Poppel maakt de Felix & Sofie podcast. Samen met Anna Beerstra maakt zij ook de podcast Poezenpraat, over vrouwelijke seksualiteit anno 2018. Zijn vrouwen sinds het feminisme van de jaren ’60 en ‘70 wel zo seksueel bevrijd? In de podcast onderzoeken ze vanuit een seks-positieve feministische invalshoek welke onzekerheden, vooroordelen en taboes er nog zijn bij vrouwen op seksueel gebied en proberen ze die te vervangen door zelfacceptatie, begrip en solidariteit.

2371 / Laatst gewijzigd: 18-Nov-2018

Felix & Sofie

elke derde dinsdag van de maand

20 november 2018
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 6 euro (student/stadspas 5 euro).

Perdu, Kloveniersburgwal 86
Kloveniersburgwal 86
Amsterdam

Organisatie: Redactie Felix & Sofie