Islamitische filosofie

Felix & Sofie: donderdag 20 september 2018

Waar liggen de grenzen van ons begrip? Kunnen we wel spreken van ‘wijsbegeerte’ als we ons enkel richten tot een klein deel van de wereldfilosofie en dit “De” filosofie noemen?

Wijsbegeerte lijkt eerder op een Westers epistemologisch paradigma waarin we over een gedeeltelijke waarneming beschikken. Een blinddoek die niet volledig wordt opgelicht, maar deels blijft hangen, waardoor het zicht op het wijsgerig denken van verscheidene culturen wordt belemmerd. Hierbij wordt de ongegronde en circulaire opvatting verstrekt dat wijsgerig denken een specifieke Westerse aangelegenheid is. Tijdens deze editie duikt Felix & Sofie in de wereld van de Islamitische filosofie.

Vanuit de Duitse filosofie van Kant en Hegel, tussen 1780 – 1830, werd de traditionele canon gecreëerd. Hierbij was de geschiedenis van de filosofie een cruciaal element. Er werd bepaald welke auteurs en teksten relevant genoeg waren om de discipline te definiëren. De Epistemische grenzen werden gevormd. Een grootse taak ten dienste van de filosofie waarbij het wijsgerige denken van onder andere de Islamitische filosofie grotendeels werd uitgesloten.

Hoe is de islamitische filosofie vanuit Moors Spanje, oftewel Andalusië, van invloed geweest op Europa? Vanaf het einde van de zesde eeuw vertaalden Syrische Christenen de klassieke wetenschap van het Grieks naar het Arabisch. Dit was in die tijd de officiële taal. Zodoende raakte de “Arabische wereld” onder andere bekend met Plato en Aristoteles, de geschriften van Hippocrates en Galenus. Op hun beurt werden deze werken via Moors Spanje in die periode in Europa geïntroduceerd.

De invloed van deze dichters, wetenschappers, politici en filosofen is nog steeds voelbaar in het hedendaagse Europa. Toch blijft deze kant van de geschiedenis vaak onderbelicht. Filosofen en wetenschappers zoals al-Zahrawi, Averroës, àl-Zarqali en Maimonides hebben grote bijdragen geleverd aan de geneeskunde, filosofie en andere disciplines.

Hoe staan we er vandaag voor met kennis over deze filosofische stroming die inherent verbonden is aan onze Westerse Wijsbegeerte? We kennen denkers van andere wijsgerige stromingen veelal niet. Deze denkers worden niet of niet afdoende behandeld; omdat zij niet worden behandeld zullen wij hen ook niet kennen.

Deze avond zullen we het hebben over de achtergrond en de impact van de Islamitische filosofie. Laten we datgene herontdekken wat wij niet, of niet afdoende kennen om daarmee de grenzen van onze wereld te verruimen.

LET OP: DIT PROGRAMMA VALT OP DONDERDAG

Over de sprekers

Michiel Leezenberg is universitair hoofddocent Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Hij verbleef geruime tijd in de islamitische wereld voor onderzoek en promoveerde in 1995. In 2001 publiceerde hij Islamitische Filosofie – een Geschiedenis, dat bekroond werd met de Socrates wisselbeker. Zijn huidig onderzoek richt zich onder andere op de intellectuele geschiedenis van de moderne islamitische wereld en de Koerdische kwestie. Leezenberg probeert bovendien om islamitische filosofie toegankelijker te maken voor een breder publiek, onder meer met zijn boek De Koran voor Beginners en De Minaret van Bagdad, over seksualiteit en islam.

Olga Lizzini is universitair docent Antieke, Islamitische en Middeleeuwse Filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek heeft betrekking op metafysica, en met name emanatie, de doctrine van oorzakelijkheid en de epistemologie van het Arabisch neoplatonisme. In 2000 promoveerde ze op een onderzoek naar de theorie van emanatie in de filosofie van Avicenna, en ook publiceerde ze de eerste Italiaanse vertaling van Avicenna’s Metafysica. Ze schreef meerdere artikelen over theologisch en filosofisch denken in de Middeleeuwse Arabische wereld, en nu werkt ze aan een studie van de idee van de eenheid van God in Yahyā ibn ‘Adī.

Mohamed Aadroun is docent aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast ontwikkelt hij concepten voor theatervoorstellingen en duikt in de geschiedenis van Al Andalus bij het Amsterdams Andalusisch Orkest. Als regisseur werkte hij aan de voorstellingen ‘Levant’ en ‘Ma Kuntu Adri | Ik Had Het Niet Geweten’. Hij bestudeert de literatuur en legt verbanden met het heden. Hij draagt de betekenis van het Andalusische repertoire voor aan het publiek in het Nederlands en steekt de voordrachten in een hedendaags jasje. Het publiek wordt meegenomen naar de verlichte straten van Cordoba en exotische avonturen van Ibn Battouta in Madagaskar.

Programma en moderatie: Khadija al Mourabit en Trijsje Franssen.

Programma

20.00 - Column door Mohammed Aadroun
20.10 - Michiel Leezenberg
20.30 - Olga Lizzini (Engelstalig)
20.50 - Muzikaal intermezzo Andalusische muziek

21:00 - Pauze

21.10 - Panelgesprek en vragen uit het publiek
22.00 - Einde

2366 / Laatst gewijzigd: 03-Sep-2018

Felix & Sofie

elke derde dinsdag van de maand

20 september 2018
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 6 euro (student/stadspas 5 euro).

Perdu, Kloveniersburgwal 86
Kloveniersburgwal 86
Amsterdam

Organisatie: Redactie Felix & Sofie