Prenatale screening: vrijheid of verantwoordelijkheid?

Felix & Sofie: donderdag 30 november 2017

Met nieuwe technologie ontstaat ook nieuwe morele problematiek. Felix & Sofie onderzoekt de morele vragen rondom prenatale diagnostiek. Wat zijn de gevolgen van nieuwe technieken die het mogelijk maken om naar het DNA van ongeboren leven te kijken? Moet je je embryo laten screenen op aandoeningen, zoals bijvoorbeeld het downsyndroom? En is het vervolgens moreel verdedigbaar of zelfs wenselijk de zwangerschap af te breken als er een aandoening wordt geconstateerd?

Het maatschappelijk debat rondom de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) laaide de afgelopen maanden hoog op. Voorstanders van screening en abortus wordt verweten mee te werken aan het uitsterven van mensen met het syndroom van Down, tegenstanders kregen het verwijt de individuele keuzevrijheid en kwaliteit van toekomstig leven te beperken.

Op 30 november laten ethisch filosofen Prof. Dr. Maartje Schermer, Dr. Alistair Niemeijer en Marcel Zuijderland hun licht op deze ingewikkelde problematiek schijnen. Tijdens de tweede helft van het programma schuift politica Carla Dik-Faber aan voor een paneldiscussie en vragen uit het publiek.

Let op! Dit programma is geheel tegen onze traditie in op donderdag.

Over de sprekers

Alistair Niemeijer is als UD zorgethiek verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. In 2015 is hij gepromoveerd op het proefschrift 'Surveilling Autonomy, Securing Care'. Hij is tevens als post-doc onderzoeker verbonden aan het VUMC bij Sociale Geneeskunde, en publiceert geregeld in wetenschappelijke vakbladen. Niemeijer heeft zelf een zoontje met het syndroom van Down.

Maartje Schermer is bijzonder hoogleraar Filosofie van de Geneeskunde en Maakbaarheid van de Mens aan het Erasmus MC. Ze is opgeleid als arts en in 2001 gepromoveerd in de medische ethiek op 'The different faces of autonomy'. Naast tal van wetenschappelijke publicaties is zij (co-)auteur van Komt een filosoof bij de dokter (2013) en Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (2016).

Marcel Zuijderland is schrijver en filosoof. Hij publiceert geregeld in NRC-Handelsblad en Trouw artikelen over voortplantingstechnologie, mensverbetering en orgaandonatie. Onlangs verscheen zijn boek Gentest of geen test: hoe de NIPT de zwangerschap verandert, over de morele implicaties van prenatale screening. Hij doceert bio-ethiek aan de UvA en VU, en is lid van de medisch-ethische commissie van een vruchtbaarheidskliniek.

Carla Dik-Faber is sinds 2012 Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Ze zetelt ook namens de christelijke fractie in het Beneluxparlement. In de Kamer houdt zij zich bezig met de thema's zorg, klimaat, landbouw en cultuur. Ze is mede auteur van het CU-verkiezingsprogramma 2013-2017 'Voor de verandering: 7 christelijk-sociale hervormingen'. In 2015 werd Dik-Faber door Vrij Nederland uitgeroepen als het meest efficiŽnte Kamerlid.

Moderatie: Linde van Schuppen

Programma

20.00 - Inleiding door Linde van Schuppen
20.10 - Maartje Schermer
20.25 - Marcel Zuijderland
20.40 - Alistair Niemeijer

20.55 - Pauze

21.10 - Panelgesprek met Carla Dik-Faber, Alistair Niemeijer, Maartje Schermer en Marcel Zuijderland onder leiding van Linde van Schuppen
21.45 - Publieksvragen
22.00 - Einde

2323 / Laatst gewijzigd: 10-Nov-2017

Felix & Sofie

elke derde dinsdag van de maand

30 november 2017
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 6 euro (student/stadspas 5 euro).

Perdu, Kloveniersburgwal 86
Kloveniersburgwal 86
Amsterdam

Organisatie: Redactie Felix & Sofie