Wordt de mens op den duur werelderfgoed?

Felix & Sofie: dinsdag 18 april 2017

De tekenen zijn er. Begin dit jaar gaf Engeland groen licht voor experimenteel gesleutel aan menselijke embryo´s. Onze eigen Gezondheidsraad zette de deur onlangs ook op een kier met haar rapport ´Ingrijpen in het DNA van de mens.´ Wellicht duurt nog even voor de eerste designerbabies het licht zien, maar de homo technologicus is inmiddels een onomstotelijk feit

Elizabeth Parrish, directeur van een biotech-bedrijf, liet met een experimentele therapie de afgesleten uiteinden van haar chromosomen verlengen. De neuroloog Phil Kennedy liet hersenelektroden onder zijn schedel plaatsen voor rechtstreekse communicatie met computers. De volledige kleurenblinde Neil Harbisson heeft een antenne achter in zijn schedel gemonteerd die de kleuren voor hem in geluid vertaalt.
 
“I´m suffering from a lethal hereditary disease, called ´ageing´”, zei Elizabeth Parrish. Ze wilde met haar ingreep ziekte, dood en lijden wat langer buiten de deur houden. Een legitiem motief. Maar voor Kennedy en Harbisson was het doel om het bereik van hun menselijke mogelijkheden te verleggen en uit te breiden. Is dat ook een legitiem motief?
 
Mensen zijn altijd bezig geweest de condities van het bestaan te verbeteren. Onze menselijke biotoop hebben we zo tot een technotoop getransformeerd. Is onze eigen biologische constitutie inmiddels aan de beurt? Er is immers niets dat ons onvoorwaardelijk aan die constitutie bindt en ons er van zou weerhouden met technologische interventies menselijke exemplaren te ontwerpen die slimmer, sterker en socialer zijn dan de huidige.
 
Transhumanisten willen dat de mens zich verlost van zijn biologische beperkingen. Hun visioen is de posthuman, een wezen dat zoveel slimmer, sterker en socialer is dat de huidige mens daarin nauwelijks herkenbaar is. Tegen die tijd zal homo sapiens in de dierentuin thuis horen.
 
Voor bio-conservatieve critici is dit een gruwelbeeld. Onze menselijke natuur is geworteld in onze lichamelijkheid, kwetsbaarheid en eindigheid. Liefde, zorg en solidariteit zullen verdwijnen zodra we posthumaan worden, vrezen zij. Het liefst willen zij dat al het biologische gesleutel ter verbetering en veredeling van ´de mens´ wordt verboden.
 
Wat willen wij? Moeten we wel voor het ene of andere uiterste kiezen? Is er wellicht een Aristotelisch midden te vinden? Dat we een positie moeten bepalen is evident, maar makkelijk is dat niet. De technologische innovatie is permanent, en de traditionele ethische kaders schieten tekort om de weg te wijzen. Met vier gasten uit de techniekfilosofie zullen we deze avond onderzoeken of we onvermijdelijk werelderfgoed zullen worden.

Programma:

20.00 – Column Trijsje Franssen
20.10 – Lezing Mirjam Schuijff
20.25 – Lezing Laurens Landeweerd
20.40 – Lezing Ciano Aydin

21.00 – Pauze

21.15 – Tafelgesprek en debat met Mirjam Schuijf, Laurens Landeweerd en Ciano Aydin

22.00 – Einde

Over de Sprekers:

Ciano Aydin is als techniekfilosoof en afdelingshoofd verbonden aan de Universiteit Twente en daarnaast is hij Thomas More professor Filosofie aan de TU Delft. Zijn onderzoek richt zich op identiteit en informatietechnologie, waarbij de filosofie van Nietzsche en Peirce een belangrijke rol spelen. 
 
Laurens Landeweerd is als universiteitsdocent verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en als onderzoeker naar 'cognitive enhancement' aan de Oslo and Akerhus University of Applied Sciences. Daarnaast is hij werkzaam als docent Arts & Sciences aan het instituut iArts in Maastricht.
 
Mirjam Schuijff is momenteel onderzoeker aan de Universiteit Twente. Ze was tot 2014 verbonden aan het Rathenau Instituut in Den Haag, waar ze publieksonderzoek deed naar de verschillende opvattingen met betrekking tot mensverbetering. 

Trijsje Franssen is docent aan de Universiteit aan Amsterdam. Ze promoveerde aan de Universiteit van Exeter op de rol van mythen en (science) fiction in het debat over human enhancement. 

Moderatie: Linde van Schuppen en Marcel Zuijderland

2296 / Laatst gewijzigd: 14-Apr-2017

Felix & Sofie

elke derde dinsdag van de maand

18 april 2017
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 5 euro (student/stadspas 4 euro).

Perdu, Kloveniersburgwal 86
Kloveniersburgwal 86
Amsterdam

Organisatie: Redactie Felix & Sofie