Wat denkt de statisticus?

Felix & Sofie: dinsdag 21 februari 2017

Aan banden gelegd door een kwantificeringsdrang en aangestuurd door statistische verlangens, moet de wetenschapper vandaag de dag geen afkeer hebben van ‘cijfers’. Onze wetenschappelijke cultuur steunt voor een groot deel op een vertrouwen in getallen.

Cijfers worden over het algemeen gezien als een probaat middel om objectiviteit in wetenschappelijke analyses te bereiken. Ze ondersteunen de wetenschap onder meer in haar beweringen over het klimaat, het vertrouwen in de economie en in uitspraken over de kans dat een bepaalde presidentskandidaat zal winnen, of niet. Inmiddels heeft ‘de statistische stijl van wetenschap bedrijven’ een prominente plek ingenomen in onder andere de sociale- en gedragswetenschappen.

Hoe moeten wij deze wil tot mathematiseren (historisch) duiden? Hoe objectief kan wiskunde zijn als het uitspraken moet doen over allerlei empirische kwesties? Dergelijke vraagstukken over de relaties tussen deductief (op basis van logica en wiskunde) en inductief (op basis van waarneming) beredeneren spelen al eeuwen een centrale rol in de geschiedenis van de filosofie. Maar hoe kan filosofisch onderzoek naar hedendaagse vorming van ‘ware kennis’ bijdragen aan een begrip van cijfermatige waarheidsclaims? Wat zijn de grondslagen van veronderstelde relaties tussen cijfers en objectiviteit, of tussen waarneming en theorie? En wat zijn de filosofische implicaties dan wel vooronderstellingen van hedendaags statistisch wetenschappelijk onderzoek?

Wetenschappers kunnen enerzijds niet om de onoverkomelijke en inherent theorie-geladen waarneming van statistisch onderzoek heen - anderzijds dienen zij naar objectiviteit te streven, al is het enkel en alleen al omdat een objectiviteitsideaal het bestaansrecht van wetenschap verdedigd. Tijdens deze editie van Felix & Sofie wordt onderzocht wat de filosoof en statisticus van elkaar kunnen leren in hun streven naar ‘ware kennis’.

Programma:

20:00 - Inleiding

20:05 - Lezing Chunglin Kwa
20:25 - Respons Tim de Mey
20:40 - Discussie Chunglin Kwa & Tim de Mey

20:50 - Pauze

21:00 - Column Jael Kraut
21:05 - Lezing Jan Willem Romeijn
21:25 - Respons Eva Boon
21:40 - Discussie Jan Willem Romeijn & Eva Boon
21:50 - Publieksvragen

22:00 - Einde

Over de Sprekers:

Chunglin Kwa werkt aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij onderwijs geeft in ‘Science and Technology Studies’, wetenschapsgeschiedenis, wetenschapsfilosofie en de geschiedenis van de relatie tussen politiek en wetenschappelijke expertise. Hij publiceerde onder andere ‘De ontdekking van het weten. Een andere geschiedenis van de wetenschap’ (2005), ‘Styles of Knowing: A New History of Science from Ancient Times to the Present’ (2011) en ‘Kernthema’s in de wetenschapsfilosofie’ (2014).

Jan Willem Romeijn studeerde natuurkunde en wijsbegeerte in Utrecht. In 2005 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen in de wijsbegeerte op een proefschrift over inductief redeneren. Daarna was hij verbonden als docent en onderzoeker aan de afdeling Psychologische Methodenleer van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2013 is hij hoogleraar in de wetenschapsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn onderzoek richt hij zich op kansen, waarschijnlijkheidstheorie, wetenschapsfilosofie en psychologische meettheorie.

Eva Boon werkt aan de Technische Universiteit Eindhoven aan een proefschrift over epistemische onzekerheden in de biologische evolutie. In haar werk combineert zij wetenschapsfilosofie met de expertise die zij als bioloog verworven heeft.

Tim de Mey werkte in het verleden aan de Universiteit Gent en momenteel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doceert, onder andere, wetenschapsfilosofie, epistemologie en geschiedenis van analytische filosofie en metafysica. Hij publiceerde ‘Het voordeel van de twijfel’ (2014) en ‘Het nadeel van de zekerheid’ (2015).

Jael Kraut studeerde filosofie in Amsterdam, Nice, Parijs en Tübingen. In 2010 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift From Silence to Muteness. Music and Philosophy in the 20th Century. Momenteel werkt zij aan een boek dat zich richt op de wijze waarop wetenschappelijk objectivisme het dagelijks leven binnendringt.

Moderatie: Patricia de Vries en Floris van der Burg

2290 / Laatst gewijzigd: 10-Feb-2017

Felix & Sofie

elke derde dinsdag van de maand

21 februari 2017
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 5 euro (student/stadspas 4 euro).

Perdu, Kloveniersburgwal 86
Kloveniersburgwal 86
Amsterdam

Organisatie: Redactie Felix & Sofie