Felix & Sofie op Brainwash Festival op 24 oktober

Felix & Sofie: zaterdag 24 oktober 2015

De oktobereditie van Felix & Sofie is in samenwerking met Brainwashfestival en vindt plaats op zaterdag 24 oktober in theater Perdu aan de Kloveniersburgwal 86.
Het is voor deze editie niet mogelijk om alleen een kaartje voor Felix & Sofie te kopen. Kaarten voor het festival zijn verkrijgbaar via www.brainwashfestival.nl.

Ben je een optimist of een pessimist? Een metafysisch-existentieel dilemma

Als we het hebben over pessimisme en optimisme, gaat het gewoonlijk over het glas: halfleeg of halfvol? Je kiest voor het één of het ander en daarmee is het onderwerp veelal afgedaan. Een kwestie van individuele voorkeur. Voor de filosofie ligt dit alleen een stuk ingewikkelder. Al minstens sinds Voltaires bijtende satire van Leibniz’ optimisme in Candide, is de spanning tussen het pessimistisch en optimistisch denken een constante in de geschiedenis van de filosofie. Denkers als Schopenhauer, Hobbes, Nietzsche en (de late) Freud staan aan pessimistische zijde. Terwijl de Hegelianen, Marxisten, Kantianen van deze wereld er een meer optimistische blik op nahouden.


Velen zullen het aanvankelijk met een pessimist eens kunnen zijn: zolang ziekte, (zelf)moord en oorlog een deel zijn van de alledaagse realiteit, leven we niet bepaald in ‘de best mogelijke wereld’. Maar hier begint het probleem pas echt. Want hoe ga je om met het kwaad, met de imperfecties van onze wereld? De optimist ziet daarin juist ruimte voor verbetering en vooruitgang. Maar waar de een denkt dat kennis het kwaad voor eens en altijd teniet kan doen, blijft de ander bij het standpunt dat het kwaad diep geworteld is in de beperkte menselijke conditie.


Optimisme en pessimisme zijn dus onverenigbaar contradictoir: voor de pessimist leeft de optimist in zijn eigen illusies, voor de optimist is de pessimist slachtoffer van een ongegrond en gemakzuchtig fatalisme. En daarmee blijkt het ogenschijnlijk oppervlakkige verschil diep vervat te zijn in de metafysische en existentiële traditie. Ter discussie staat immers niets minder dan de maakbaarheid van de menselijke conditie!


Maar waarom zou je het één of het ander moeten zijn? Is er absolute grond om voor ofwel optimisme dan wel pessimisme te gaan? Belangrijke vragen, want onze keuze heeft grote gevolgen: niet alleen voor de filosofie, maar ook voor de gehele wijze waarop we in het leven staan. Tijdens de speciale Felix & Sofie editie op Brainwash vragen we Maarten Doorman en Jan Bransen wat het pessimisme ons te bieden heeft dat het optimisme niet heeft en vice versa. Wat betekenen beide posities voor ons leven?


De avond zal zich ontvouwen in een tweeluik: eerst zullen we de grond voor een pessimistische overtuiging belichten met Maarten Doorman. Daarna zal Jan Bransen de avond optimistisch gaan benaderen.


De uiteindelijke keuze laten we aan jou, als filosoof en mens: ben je een optimist of pessimist?

Programma:

Inloop: 20.30 uur
Deel 1 Pessimisme 21.00 uur
Pauze: 21.30 uur
Deel 2 Optimisme 21.45 uur

De sprekers:

Maarten Doorman is filosoof, dichter en essayist. Als docent cultuurfilosofie is hij verbonden aan de Universiteit Maastricht en was als bijzonder hoogleraar kritiek van kunst en cultuur verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Doorman is auteur van onder meer De Romantische Orde en Rousseau en ik.


Jan Bransen is hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Hij won met zijn boek Laat je niets wijsmaken de Socrates Wisselbeker voor het meest prikkelende filosofieboek. Daarnaast schrijf hij onder andere Je brein of je leven. Naast filosoof is Bransen cabaretier.


Moderatie: Eveline Groot en Kasper Bockweg

2231 / Laatst gewijzigd: 13-Okt-2015

Felix & Sofie

elke derde dinsdag van de maand

24 oktober 2015
Aanvang: 21.00 uur

Toegang: kaartverkoop gaat via Brainwash.nl

Perdu, Kloveniersburgwal 86
Kloveniersburgwal 86
Amsterdam

Organisatie: Redactie Felix & Sofie