Het Metamodernisme en Engagement Anno Nu

Felix & Sofie: dinsdag 27 januari 2015

De dromen van een betere wereld spatten in de jaren negentig als rot fruit uiteen in de handen van de postmoderne critici. Sindsdien hangt er aan de Grote Verhalen een onmiskenbare geur van gebakken lucht, en bezien we ons repertoire aan Idealistische Hoogliederen als een verzameling slaapliedjes voor het geweten. Ondertussen lijkt de houdbaarheid van de postmoderne kritiek echter ook al weer verstreken. Haar formule van ironie, pastiche en relativisme doet inmiddels sleets aan. Maar een naïeve regressie naar de idealen en Grote Verhalen van weleer is ondenkbaar.

Toch probeert het metamodernisme terug te keren tot de moderne posities, zonder echter de postmoderne inzichten uit het oog te verliezen.

In 2010 kwamen Tim Vermeulen en Robin van den Akker met de term metamodernisme om de conditie te beschrijven waarin we continu heen en weer pendelen tussen talloze tegenstellingen: idealisme en kritiek, oprechtheid en ironie, waarheid en relativisme, optimisme en twijfel. Voorbij de grote verhalen en het naïeve geloof in vooruitgang dat het modernisme kenmerkte, voorbij ook het de(con)structivisme en de ironie van de postmodernistische kritiek zien zij nu ruimte voor een ‘geïnformeerde naïviteit en pragmatisch idealisme’. De muur viel, de macht viel, de banken vielen. Nu staat een generatie op die weer handen en voeten geeft aan het engagement.
Wat moeten we doen? Waar kunnen we voor staan? Waar mogen we in geloven? De grote verhalen mogen dan wel voorbij zijn, de grote vragen zijn nog altijd springlevend.

Voor de januari-editie van Felix en Sofie kijken we naar het engagement anno nu. Timotheus Vermeulen en Robin van den Akker zullen dit vanuit het metamodernisme belichten. Aukje van Rooden schuift aan om de metamodernisten van een postmoderne repliek te dienen. Francisca Wals verzorgt een column.

Programma:

20.00 - 20.10: Inleiding en Column Fransisca Wals

20.10 - 20.40: Introductie Metamodernisme Tim Vermeulen en Robin van den Akker

20.40 - 20.55: Repliek Aukje van Rooden

21.15 - 22.00 Panelgesprek

Moderatie: Rosanne Veger en Sophie van Balen

Timotheus Vermeulen is universitair docent Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast is hij mede-oprichter van Centre for New Aesthetics in Nijmegen en adviseur voor meerdere kunsttentoonstellingen rondom het Metamodernisme. Samen met Robin van den Akker is hij de oprichtende redacteur van de academische kunst en cultuur webzine Notes on Metamodernism.

Robin van den Akker is als cultuurfilosoof verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In zijn onderzoek richt hij zich op de relatie tussen de hedendaagse cultuur en de kunsten, de digitalisering van het dagelijkse leven en de sociale tijd en ruimte van urbane samenlevingen. Hij co-coordineert het Rotterdamse ‘Centre for Art and Philosophy’ en was adviseur voor verschillende kunsttentoonstellingen en culturele evenementen. Samen met Timotheus Vermeulen is hij oprichtende redacteur van de academische kunst en cultuur webzine Notes on Metamodernism.

Aukje van Rooden is als filosoof en literatuurwetenschapper verbonden aan de capaciteitsgroep Critical Cultural Theory van de opleiding Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de interrelatie tussen politiek en esthetica, de kritische potentie van autonome kunst met een focus op hedendaagse Franse filosofie.

Francisca Wals is masterstudent Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en is als journalist en essayist verbonden aan nrc.next.

2149 / Laatst gewijzigd: 19-Jan-2015

Felix & Sofie

elke derde dinsdag van de maand

27 januari 2015
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 5 euro (student/stadspas 4 euro).

Perdu, Kloveniersburgwal 86
Kloveniersburgwal 86
Amsterdam

Organisatie: Redactie Felix & Sofie