Filosoof zoekt zin

Felix & Sofie: dinsdag 18 november 2014

Sinds de publicatie van The origin of species in 1859 is er het nodige gezegd over de evolutietheorie. Toch bestaan er vandaag de dag nog steeds genoeg misverstanden over Darwins theorie: zo zou de evolutie een selectief proces zijn dat enkel ‘nuttige’ variaties in de hand werkt, of zou er in Darwins kille struggle for survival geen ruimte zijn om menselijke vermogens als kunst of wetenschap te verklaren. Wegens dergelijke misverstanden heeft ook de filosofie het werk van Darwin dikwijls vermeden. Maar hebben filosofen eigenlijk wel moeite met de evolutietheorie?

Wat betekent de evolutietheorie voor onze levensbeschouwing? De interpretaties lopen nogal uiteen: de één probeert evolutie te combineren met God en vooruitgang, de ander denkt dat ze een einde maakt aan de vrije wil en het zoeken naar zin. In feite werpt de evolutietheorie vaak een verrassend nieuw licht op oude kwesties. Er sneuvelen nogal wat gekoesterde ideeën, maar tegelijkertijd worden er vragen beantwoord die filosofen eeuwenlang soms tot onzin en soms tot waanzin dreven: Wat betekent evolutie voor de vraag naar doelgerichtheid in de natuur? Is evolutie vooruitgang? Hoe zit het met kennis? En de vraag naar zin?

Om deze en andere filosofische kwesties te bespreken vanuit het oogpunt van de evolutietheorie spreekt voor en met u Dr. Pouwel Slurink, auteur van het vorige week uitgekomen Aap zoekt zin. Daaraan vooraf zal Prof. Raymond Corbey ter inleiding de stand van onze kennis van de evolutie van mensen en mensachtigen schetsen, aan de hand van een reflectie op anderhalf miljoen jaar vuistbijlen als vensters op cognitieve vermogens. In de tweede helft worden de filosofische implicaties van de evolutietheorie besproken in een interview aan de hand van Aap zoekt zin.

20:00 - 20:30 Voordracht Prof. Raymond Corbey

20:30 - 21:00 Voordracht Dr. Pouwel Slurink

21:00 - 21:15 Pauze

21:30 - 22:00 Interview aan de hand van Aap zoekt zin

Dr. Pouwel Slurink (1958) studeerde en promoveerde in de filosofie te Nijmegen. Hij publiceerde onder meer Natuurlijke selectie en de tragiek van de menselijke idealen (1989) en Why some apes became humans (2002). Ook in zijn overige publicaties beweegt hij zich op raakvlakken van filosofie en levenswetenschappen. Deze maand verscheen Aap zoekt zin, dat we deze avond zullen bespreken. Pouwel Slurink doceerde en doceert aan verschillende Nederlandse universiteiten en onderwijsinstellingen.

Prof. Raymond Corbey (1954) studeerde filosofie, culturele antropologie en psychologie te Nijmegen, waar hij in de filosofie promoveerde. Hij beweegt zich vooral op het raakvlak van filosofische, culturele en evolutionaire antropologie, onder andere met zijn The metaphysics of apes: Negotiating the animal-human boundary (2005). Hij is verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Leiden.

Interview en moderatie: Kasper Bockweg & Marcel Zuijderland

2132 / Laatst gewijzigd: 06-Nov-2014

Felix & Sofie

elke derde dinsdag van de maand

18 november 2014
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 5 euro (student/stadspas 4 euro).

Perdu, Kloveniersburgwal 86
Kloveniersburgwal 86
Amsterdam

Organisatie: Redactie Felix & Sofie