Felix & Sofie over de kruisbestuiving tussen kunst en filosofie

Felix & Sofie: dinsdag 16 september 2014

Plato vond kunst maar niets. Als kunstwerken al iets met de IdeeŽn waar het hem om te doen was te maken hadden, dan alleen als afspiegeling van een afspiegeling. Bovendien zou je er nog wel eens een slecht mens van kunnen worden, bijvoorbeeld wanneer het er gewelddadig aan toeging, zoals in de toneelstukken uit zijn tijd. Hoe denken filosofen vandaag de dag over kunst?

Hoe kunst en filosofie werken. Zo heet de bundel onder redactie van Sybrandt van Keulen die begin deze zomer verscheen bij Uitgeverij Boom. Traditioneel is filosofie het domein van de waarheid, begrip en rede, terwijl de kunst gericht is op schoonheid, intuÔtie en gevoel. Is dit traditionele onderscheid vandaag de dag nog van kracht of is er allengs sprake van wisselwerking en beÔnvloeding? Kortom, hoe verhouden kunst en filosofie zich tot elkaar? Aan de hand van een reeks case studies wordt deze vraag onderzocht door zestien auteurs - filosofen ťn kunstenaars. Vanuit een eigen invalshoek bekijkt iedere auteur de wisselwerking tussen artistieke en filosofische visies. De verschillende essays vormen zo een verkenning naar de veranderende relaties tussen kunst en filosofie.

Sybrandt van Keulen, Johan Hartle, Laura van Grinsven en Jael Kraut leverden een bijdrage aan de bundel en gaan in gesprek over de manier waarop kunst en filosofie elkaar beÔnvloeden. Aan de hand van het 'spelbegrip' van Kant en Derrida, Heideggers kijk op Vincent Van Goghs schilderij Oude schoenen met losse veters (1886), een filosofische analyse van John Cage's ideeŽn over muziek en Theodor W. Adorno's beschouwingen over de esthetische autonomie van een kunstwerk, proberen ze de wederzijdse wisselwerking tussen kunst en filosofie helder te krijgen.

20:00 - 21:00 Paneldiscussie met Sybrandt van Keulen, Johan Hartle, Laura van Grinsven en Jael Kraut

21:00 - 21:15 Pauze. Kijk de kunst van het biertappen eens af

21:15 - 22:00 Vragen uit het publiekSybrandt van Keulen is docent filosofie van de kunst aan de Universiteit van Amsterdam en hoofdredacteur van het tijdschrift Esthetica. Tijdschrift voor kunst en filosofie. Tevens is hij de samensteller van het boek Hoe kunst en filosofie werken.

Johan Hartle doceert filosofie van kunst en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Hartle is gespecialiseerd in de kunst- en cultuurtheorieŽn van het (post/neo-)marxisme en institutionele kunsttheorieŽn.

Laura van Grinsven is docent kunsttheorie en filosofie aan de opleiding Fine Art van ArtEZ Arnhem. Daarnaast werkt zij als freelance curator en schrijft zij over hedendaagse kunst voor verschillende tijdschriften waaronder Metropolis M.

Jael Kraut studeerde filosofie in Amsterdam, Nice, Parijs en TŁbingen. In 2010 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift From Silence to Muteness. Music and Philosophy in the 20th Century. Momenteel werkt zij aan een boek over de manier waarop het wetenschappelijk objectivisme het dagelijks leven binnendringt.


Moderatie: Naomi Jacobs en Renť van Ouden

2102 / Laatst gewijzigd: 03-Sep-2014

Felix & Sofie

elke derde dinsdag van de maand

16 september 2014
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 5 euro (student/stadspas 4 euro).

Perdu, Kloveniersburgwal 86
Kloveniersburgwal 86
Amsterdam

Organisatie: Redactie Felix & Sofie