Felix & Sofie op Brainwash Festival op 15 oktober

Felix & Sofie: zaterdag 15 oktober 2016

De oktobereditie van Felix & Sofie is in samenwerking met Brainwashfestival en vindt plaats op zaterdag 15 oktober in theater Perdu aan de Kloveniersburgwal 86.
Het is voor deze editie niet mogelijk om alleen een kaartje voor Felix & Sofie te kopen. Kaarten voor het festival zijn verkrijgbaar via brainwashfestival.nl.

Is dit het? Is er meer?

Immanentie of transcendentie?


Ooit was het eenvoudig. God, mens en wereld vormden een hechte drie-eenheid. God was de transcendente bron van het ware, het goede en het schone. De mens begreep zichzelf en de wereld als onderdeel van een kosmische orde waar God een plan mee had en waar de mensheid een hoofdrol in was toebedeeld. Het goddelijk pad dat de mens had te begaan was misschien moeilijk en zwaar, de metafysische grondslag ervan was evident en eenvoudig.
Maar het hield geen stand. De metafysische drie-eenheid bleek niet opgewassen tegen het radicale Verlichtingsgeweld van denkers als Bacon, Hobbes, Descartes en Locke. Door hun ideeŽn transformeerde onze vertrouwde kosmische en betekenisvolle orde uiteindelijk tot een mathematische waar enkel nog contingente correlaties bestonden. De mens zelf was daarin ook geen evenbeeld meer van zijn goddelijke schepper, maar een 'zichzelf-stellend subject'. Een subject dat zich niet meer tegenover een goddelijk geschapen wereld verhield, maar tegenover ontologisch indifferente fenomenen die hij enkel nog met Kantiaanse kenniscategorieŽn kon duiden. Iedere suggestie van een objectieve transcendente orde zou hij voortaan als antropomorfe projectie ontmaskeren.
De moderne mens had het nu te stellen met het magere metafysische residu van het Ding-an-sich. Iets dat weliswaar nog denkbaar is, maar nooit en te nimmer kenbaar. In het beste geval konden ze er een afslag in zien voor de opvatting dat alleen gevoel en intuÔtie de weg naar diepe metafysische waarheden plaveien. Wie echter verre van romantische schwšrmerei wilde blijven en liever trouw aan de rede was, zag zich dan al gauw geconfronteerd met een 'onttoverde' werkelijkheid waar slechts materie heerst en blinde wetmatigheden de loop van de geschiedenis dicteren.
Aan de andere kant zijn er dan nog steeds fenomenen die niet uitputtend kunnen worden verklaard binnen die fysicalistische, materialistische of naturalistische theorieŽn. Het mag misschien wel zo zijn dat we geen transcendentie hebben, en alleen nog maar substantie, wellicht is dat toch voldoende om bijvoorbeeld noties van normativiteit in te nestelen. Misschien is betekenis uiteindelijk 'gewoon' immanent aan de substantie. Of wordt het tijd om nu eens voorbij de puberale bravoure van de radicale Verlichting te kijken en te onderzoeken of er toch een redelijke ruimte bestaat voor een transcendentie waar we onze dorst naar het hogere aan kunnen laven en het goede in gronden.

Tijdens deze speciale Brainwash editie van Felix & Sofie zullen twee gasten, Boris Demarest en Victor Kal ieder afzonderlijk het immanente en het transcendente standpunt verdedigen. Beide geven ze een lezing waarna een kort vraaggesprek volgt.

Programma:

19.30: Inloop
20.00 Is dit het?
20.40: Pauze
20.50: Is er meer?
21.30: Einde

De sprekers:

Boris Demarest is verbonden aan de Capaciteitsgroep Philosophical Tradition in Context van de UvA. Onder zijn redactie verscheen in 2103 samen met Gertrudis van den Vijver Objectivity after Kant.
Victor Kal is tevens verbonden aan de Capaciteitsgroep Philosophical Tradition in Context van de UvA. Van hem verscheen o.a Levinas en Rosenzweig (2002) en De joodse religie in de moderne wijsbegeerte (2000).
Interviews door: Marcel Zuijderland en Floris van den Burg

2084 / Laatst gewijzigd: 05-Okt-2016

Felix & Sofie

elke derde dinsdag van de maand

15 oktober 2016
Aanvang: 20.30 uur

Toegang: kaartverkoop gaat via Brainwash.nl

Perdu, Kloveniersburgwal 86
Kloveniersburgwal 86
Amsterdam

Organisatie: Redactie Felix & Sofie