Kijken, keek, bekeken

Felix & Sofie: dinsdag 18 maart 2014

ANDERE LOCATIE! Wij hebben inmiddels een nieuwe vaste locatie gevonden: Perdu, het literaire podium op de Kloveniersburgwal 86

We kijken ons suf en worden meer dan ooit bekeken. Binnen kijken we allang niet meer alleen tv, we begluren elkaar ook via de sociale media. Daarnaast trekken we er graag op uit, de hele wereld over, om ‘het echt te zien’. Soms worden we ons op straat bewust van het priemende staren van de bewakingscamera. Maar wat betekent al dat kijken? Wat doet het en wat zegt het over ons? Een avond over kijken, over hoe onze blik de wereld vormt en hoe – dat ook – beelden onze blik bepalen.

20:00 – 20:50 Kijken en bekeken worden – gesprek met Ike Kamphof

In een lijn met Maurice Merleau-Ponty stelt Ike Kamphof in haar boek Iedereen voyeur: kijken en bekeken worden in de 21e eeuw (2013) dat zien denken is met de ogen. In haar boek legt Kamphof nadruk op kijkrelaties: zien staat altijd in relatie tot het andere, de andere mensen, dieren en dingen waarmee we de wereld delen. Ook ons lichaam kijkt mee en is actief onderdeel van het waarnemen.
Wat kenmerkt de moderne westerse blik? Waarin verschilt deze bijvoorbeeld van de Marxistische blik? Dan is er natuurlijk degene die kijkt. Welk subjectbegrip gaat er schuil achter de blik van de jonge Romantici en hoe anders kijken we tegenwoordig tegen het subject aan? Zijn we met de opkomst van onder meer surveillance en sociale media onszelf en anderen anders gaan bezien? Een gesprek over de filosofie van het kijken.

Ike Kamphof is als filosoof verbonden aan de Universiteit Maastricht. Zij promoveerde in Leuven op Lyotard en het sublieme en publiceerde eerder over kunst en de rol van media en technologie in zorgnetwerken.

20:50 – 21:10 Pauze. Kijk eens diep in je glas

21:10 – 22:00 De toeristische blik – gesprek met Ruud Welten

Ruud Welten schreef een filosofie van het toerisme. In Het ware leven is elders (2013) doet hij een filosofisch zelfonderzoek. Hij laat zich daarbij gidsen door reizende denkers en schrijvers die hem voorgingen, zoals Montaigne, Goethe, Sartre en Stendhal. Wie ben ik als ik toerist ben? Is er zoiets als een toeristenblik en hoe bepaalt die wat ik zie? Waarom reis ik überhaupt? De titel van zijn boek ontleent Welten aan Friedrich Nietzsche, die af wilde rekenen met hinterweltlerei, met het geloof van een waarheid achter de schijnwaarheid van het wereldse leven. Is het westerse denken inderdaad gebaseerd op de hardnekkige veronderstelling dat ‘het ware leven elders is’ en verklaart dat de reislust van de geseculariseerde westerling?

Ruud Welten is als filosoof verbonden aan de Universiteit van Tilburg en is lector ethiek bij de hogeschool Saxion in Deventer. Hij publiceerde ook Onder vreemden. De ander in de reisliteratuur (2014).

2036 / Laatst gewijzigd:

Felix & Sofie

elke derde dinsdag van de maand

18 maart 2014
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 5 euro (student/stadspas 4 euro)

Perdu, Kloveniersburgwal 86
Kloveniersburgwal 86
Amsterdam

Organisatie: Redactie Felix & Sofie