Russische filosofie: Utopie en de Nieuwe Mens

Felix & Sofie: dinsdag 22 oktober 2013

De moderne geschiedenis van de Russische filosofie wordt gekenmerkt door twee kampen, die van de 'westerlingen' en die van de 'slavofielen'. De eersten benadrukken het belang van Europa en vinden dat Rusland aansluiting moest zoeken bij de westerse filosofie. De slavofielen zien in de westerse filosofie vooral een bedreiging en houden vast aan het geheel eigen karakter van de Russische cultuur. Tot op de dag van vandaag speelt deze strijd een grote rol.

De Russische filosofie, hoewel onderbelicht in de grote naslagwerken van de westerse wijsbegeerte, is zeer invloedrijk. Met name thema's zoals utopie en de nieuwe mens zijn sinds de 19de eeuw veelbesproken en terugkerende thema’s. Kenmerkend voor de Russische filosofie is de invloed van avant-garde kunst (Malevitch, Tatlin) en literatuur (Dostojevski, Majakowski) op de denktraditie.

20:00 - Lezing Evert van der Zweerde, Philip Westbroek en Doris Wintgens Hötte

Evert van der Zweerde (Radboud Universiteit Nijmegen) zal spreken over de plaats van Russische filosofie en cultuur in de Westerse geschiedenis van de filosofie.

Philip Westbroek (UvA) gaat het hebben over de rol van 19de eeuwse auteurs zoals Dostojevski op de 20ste eeuwse filosofie en avant-garde.

Doris Wintgens Hötte (curator Stedelijk Museum De Lakenhal Leiden tentoonstelling Utopia) vertelt over de relatie tussen de Russische avant-garde en de filosofie.

21:00 - Pauze: Nazdrovje aan de bar

21.15 - Panelgesprek met Evert van der Zweerde, Philip Westbroek en Doris Wintgens Hötte

Evert van der Zweerde is hoogleraar Politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, directeur van het Centrum voor Ethiek en wetenschappelijk adviseur van het Soeterbeeck Programma. Van der Zweerde promoveerde op een onderzoek naar de verhouding tussen ideologie en geschiedenis van de filosofie in de voormalige Sovjet Unie. Zijn onderwijs en onderzoek richt zich op de verhoudingen tussen democratie, civil society, ethos en religie en de Russische filosofie.

Philip Westbroek studeerde Theologie, Klassieke Talen en Slavische Talen aan de Universiteit van Amsterdam en Sint-Petersburg. Hij promoveerde op een proefschrift over de Nietzsche- en Wagnerreceptie in het Russische modernisme en werkt als NGO-docent 'Episch Erfgoed' aan de UvA.

Doris Wintgens Hötte is conservator moderne kunst bij het Stedelijk Museum De Lakenhal en samensteller van de tentoonstelling Utopia 1900-1940: Visies op een Nieuwe Wereld. De tentoonstelling richt zich op de radicale en utopische idealen van het expressionisme en constructivisme, waarvan de Russische El Lissitzky en Kazimir Malevich belangrijke sleutelfiguren zijn.

(i>Interview & Moderatie: Tiers Bakker, Patricia de Vries

1950 / Laatst gewijzigd:

Felix & Sofie

elke derde dinsdag van de maand

22 oktober 2013
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 5 euro (student/stadspas 4 euro)

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Redactie Felix & Sofie