Seks of het Defect in Darwins Denken

Felix & Sofie: dinsdag 28 mei 2013

Met het verschijnen van ´On the Origin of Species´ in 1859, veroorzaakte Charles Darwin een Copernicaanse wending in de wijze waarop de mens over zichzelf en de schepping nadacht.

In plaats van de kroon op de schepping, reduceerde Darwin met zijn evolutietheorie de mens tot niets minder dan een aangeklede aap. En in plaats van een schitterend ontwerp, ontsproten aan de ondeelbare wil van een absolute en goede God, bracht hij de schepping terug tot een blind proces zonder doel of reden.

Geen wonder dat destijds een storm van kritiek over Darwin losbrak. Die storm is inmiddels alweer lang geluwd. Darwins evolutieleer wordt algemeen aanvaard. De situatie lijkt nu eerder omgekeerd aan die van 150 jaar geleden. Wie tegenwoordig kritiek op Darwin durft te hebben wordt onvermijdelijk met hoon overladen en zonder pardon als creationist of erger gestigmatiseerd.

Discussies over Darwins theorie staan kennelijk geen midden toe. Toch heeft Joris van Rossum zich met zijn proefschrift ‘On Sexual Reproduction as a New Critique of the Theory of Natural Selection’ precies in dat midden willen plaatsen. Zonder zich tot het creationisme te bekeren of de evolutieleer zelf te excommuniceren, beweert van Rossum dat Darwins idee van de natuurlijke selectie niet in staat is het fenomeen van de seksuele reproductie te verklaren.

20.00 – Interview met Joris van Rossum

Joris van Rossum zal in dit interview nader toelichten waarom de problemen rondom seksuele reproductie veel dieper liggen, en vragen om andere wetenschappelijke verklaringen dan de huidige versie van Darwins theorie.

21.00 – Pauze: een selectief en reproductief drankje aan de bar

21.15 – Debat tussen Cor Zonneveld en Joris van Rossum

Theoretisch bioloog Cor Zonneveld zal in dit debat in discussie gaan met Joris van Rossum over de stelling van zijn proefschrift.

Joris van Rossum is filosoof en evolutiebioloog. December 2012 promoveerde hij als filosoof aan de VU met het proefschrift ‘On Sexual Reproduction as a New Critique of the Theory of Natural Selection’.

Cor Zonneveld is universitair hoofddocent biologie aan de Amsterdam University College (AUC). Hij is gepromoveerd aan de VU in de theoretische biologie.

Interview en moderatie Marcel Zuijderland & Lisa Doeland

1877 / Laatst gewijzigd: 16-Mei-2013

Felix & Sofie

elke derde dinsdag van de maand

28 mei 2013
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 5 euro (student/stadspas 4 euro)

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Redactie Felix & Sofie