De zin van geweld

Felix & Sofie: dinsdag 19 maart 2013

Over wat zinloos geweld is, is veel discussie, maar wat is eigenlijk zinvol geweld? Welke manieren van denken over geweld zijn er te onderscheiden? Wat is de betekenis van geweld? En hoe zou een wereld zonder geweld eruit zien?

20:00 - 20:45 Wat is zinvol geweld?

Tijdens deze avond onderzoeken we hoe het denken over geweld en de rechtvaardiging ervan zich ontwikkeld heeft, onder meer aan de hand van denkers als Albert Camus, Jean-Paul Sartre en Maurice Merleau-Ponty. In hoeverre ontstijgen hun opvattingen de historische context waarin zij schreven? Hoe worden de grondstructuren van terreur in onze tijd begrepen? Waar eindigt veiligheidbeleid en begint angstpolitiek? Zijn oorlog en ethiek met elkaar te verenigen?

Koos van der Bruggen zal deze vragen vanuit filosofisch perspectief benaderen en reflecteren op verschillende (filosofische) theorieën over de rechtvaardiging van geweld, zoals de rechtvaardige oorlog-traditie. Quirine Eijkman zal vanuit een meer politicologisch perspectief spreken over veiligheid en mensenrechten in relatie tot staats- en oorlogsgeweld. Ruud Welten tot slot zal deze vragen filosofisch-historisch benaderen en het hebben over hoe Sartre, Camus en Merleau-Ponty de terreurbewegingen uit hun tijd begrepen.

Voor de pauze referaten van de drie sprekers.

20:45 - 21:00 Pauze. Vecht u zich een weg naar de bar

21:00 - 22:00 Gesprek met Koos van der Bruggen, Quirine Eijkman en Ruud Welten

Een gesprek over zinvol geweld onder leiding van Lisa Doeland en Patricia de Vries.

Dr. Koos van der Bruggen is politicoloog en ethicus. Hij is programmacoördinator bij het Rathenau Instituut en onderzoeker aan de faculteit Rechten van de Universiteit Leiden.

Dr. Quirine Eijkman doceert en verricht onderzoek naar de relatie tussen mensenrechten en veiligheid, rechtssociologie en contraterrorisme. Daarnaast houdt ze zich bezig met het mediabeleid en de coördinatie van stages en onderzoek. Tevens werkt ze als zelfstandig consultant voor Justice Q&A en is zij oud-voorzitter van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

Dr. Ruud Welten is als filosoof verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2010 is hij ook lector in toegepaste wetenschapsethiek aan de Hogeschool Saxion. Welten is auteur van onder meer 'Zinvol geweld. Sartre, Camus en Merleau-Ponty over terreur en terrorisme'. Hij promoveerde op het werk van Emmanuel Levinas.

1837 / Laatst gewijzigd: 18-Maa-2013

Felix & Sofie

elke derde dinsdag van de maand

19 maart 2013
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 5 euro (student/stadspas 4 euro)

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Redactie Felix & Sofie


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Thomas Decreus: Een paradijs waait uit de storm


Renée van Riessen: De ziel opnieuw