LET OP! ANDERE DAG! dinsdag 27 maart

Over filosofie en literatuur

Felix & Sofie: dinsdag 27 maart 2012

Het is duidelijk dat de filosofie en de literatuur van elkaar verschillen. Waar filosofie abstract en onpersoonlijk is en vaak moeilijk leesbaar, spreekt literatuur ons aan en neemt ons mee. Waar in literatuur werkelijkheden opgetrokken worden behouden filosofen zich tot het beschouwen van de werkelijkheid. Toch stellen we soms de vraag of we nou met filosofie of literatuur te maken hebben. Is er eigenlijk wel sprake van een wezenlijk onderscheid tussen deze twee domeinen? Of is het, zoals Iris Murdoch beweerde, veeleer zo dat het twee manieren zijn om dezelfde probleem te benaderen, namelijk: morele kwesties?

LET OP! ANDERE DAG! (niet de derde maar de vierde dinsdag van de maand)

20:00 - Drie referaten over de verhouding filosofie-literatuur

Niels Cornelissen (neerlandicus en filosoof) zal ingaan op wat hij in zijn onlangs verschenen proefschrift Armando, Brakman, Mutsaers. Over filosofie en literatuur de ‘negatieve aard’ van de literatuur noemt, het idee dat de literatuur geen vaststaande boodschap of betekenis heeft maar een open uitwerking is van filosofische vragen waarover ze de lezer mee laat denken.
Arnold Heumakers (cultuurcriticus)zal ingaan op de vraag waarom de filosofie in de literatuur zo'n belangrijke plaats heeft kunnen innemen. Hij zal uiteenzetten dat de filosofie zich als academische discipline zo streng beperkt heeft dat ze uit moet wijken naar de literatuur om daar haar ware geest tot uitdrukking te brengen – de rede kan niet zonder de verbeelding.
Joost de Bloois (literatuurwetenschapper) zal ten slotte, aan de hand van de opvattingen van Alain Badiou over de relatie (of non-relatie) tussen filosofie en kunst, stelling nemen tegen de romantische mystificaties van literatuur als het ‘ware denken’.

21:00 – Pauze

21:15 – In gesprek

De sprekers van voor de pauze gaan in gesprek over de vragen die hun referaten opwerpen. Hoe verhoudt het abstracte van een de filosofie zich tot het verbeeldende van de literatuur - of is die tegenstelling zo scherp niet? In hoeverre verschilt de manier waarop literaire en filosofische teksten iets zeggen. Kunnen in de literatuur dingen uitgedrukt worden die in de filosofie (niet meer) uitgedrukt worden? Is het inderdaad zo dat de grenzen van de filosofie te strak getrokken zijn en dat haar ware aard zich alleen nog in literaire teksten laat vangen?
Gespreksleiding: Lisa Doeland & René den Ouden

22:00 – Nazit

1642 / Laatst gewijzigd: 14-Maa-2012

Felix & Sofie

elke derde dinsdag van de maand

27 maart 2012
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 3 euro

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Redactie Felix & Sofie


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Roland Brueer: De tijd bestaat niet


Carolien Ceton: Vrouwelijke filosofen


Niels Cornelissen: Armando Brakman Mutsaers


Joost de Bloois & Esther Peeren: Kernthema's in de literatuur- en cultuurwetenschap


Koen Haegens: Neem de tijd


Marli Huijer & Frank Meester: Goudmijn van het denken


André Klukhuhn: Ongehoorde symfonie


Frédéric Lenoir: Handleiding voor een evenwichtige geest en een kalm gemoed


Martha Nussbaum: Mogelijkheden scheppen


Sybe Schaap: Het rancuneuze gif


Coen Simon: Wachten op geluk


Miriam van Reijen: Spinoza in Bedrijf


Dirk Verhofstadt (red.): de open samenleving onder vuur