Autodidacten & de Grote Nietzsche Wie-van-de-Drie Kwis

Felix & Sofie: dinsdag 12 september 2000

Willem Otterspeer over nut en nadeel van autodidacten als de filosoof Bolland, gevolgd door de Grote Nietzsche Wie-van-de-Drie Kwis.

Naar fotoimpressie

Column door Pieter Hoexum over de Socrates van Amsterdam

Pieter Hoexum is hoofdredacteur van Krisis. Hij zal het hebben over de vraag wie in aanmerking komt voor de eretitel 'socrates van Amsterdam' (Ischa Meijer of Karel van het Reve?) en dat gekoppeld aan het belang van het symposium met zijn unieke combinatie van drinken en praten.

Interview met Willem Otterspeer over Bildung en autodidacten

Willem Otterspeer schreef een dikke biografie over Bolland, een Leidse autodidact uit de vorige eeuw die zijn stempel zette op de Nederlandse filosofie met spreuken als: 'Groot is de geest van Hegel, - maar in onze dagen spreekt de zuivere rede Hollandsch en Bollandsch.'
Otterspeer heeft een zwak voor de autodidact die een eigen koers vaart en zichzelf vormt. Zo iemand kan een frisse wind laten waaien. Maar er is een keerzijde: door eigengereidheid en puur enthousiasme vliegt de autodidact snel uit de bocht. Is een van buitenaf opgelegde snelheidsbeperking in onze vorming (Bildung) noodzakelijk? (interviewer: Erno Eskens)

De Nietzsche Wie-van-de-Drie Kwis

Mijn naam is Friedrich Nietzsche - ik ben filosoof.
Mijn naam is Friedrich Nietzsche - ik ben filosoof.
Mijn naam is Friedrich Nietzsche - ik ben filosoof.

Wie van de drie is de echte Nietzsche? Een panel voelt de drie Nietzsches aan de tand (of snor?).
Een ouderwetse kwis m.m.v van drie geheimzinnige Nietzschekenners, een panel en een heuse spelleider. (coördinator Mariëtte Willemsen).

Bekijk de originele fotoimpressie van deze avond


Foto-impressie van Felix & Sofie op 12 september 2000

Het vuistdikke boek van Willem Otterspeer (r) over Holland's 'grootste' filosoof Bolland

Foto 1: Het vuistdikke boek van Willem Otterspeer (r) over Holland's 'grootste' filosoof Bolland


Volle foyer

Foto 2: Volle foyer


Otterspeer leest voor.

Foto 3: Otterspeer leest voor.


TV-opnamen

Foto 4: TV-opnamen


Willem Otterspeer

Foto 5: Willem Otterspeer


Erno Eskens (l) interviewt Willem Otterspeer

Foto 6: Erno Eskens (l) interviewt Willem Otterspeer


De vaste gasten van Felix & SOfie op de voorste rij

Foto 7: De vaste gasten van Felix & SOfie op de voorste rij


TV-interview

Foto 8: TV-interview


De Filosofenfanfare

Foto 9: De Filosofenfanfare


Nietzsche-kenner Niels Helsloot (links) met baard

Foto 10: Nietzsche-kenner Niels Helsloot (links) met baard


Foto gemaakt tijdens Felix & Sofie van 12 september 2000
Foto gemaakt tijdens Felix & Sofie van 12 september 2000
Foto gemaakt tijdens Felix & Sofie van 12 september 2000
Foto gemaakt tijdens Felix & Sofie van 12 september 2000
Foto gemaakt tijdens Felix & Sofie van 12 september 2000
Foto gemaakt tijdens Felix & Sofie van 12 september 2000
Foto gemaakt tijdens Felix & Sofie van 12 september 2000
Foto gemaakt tijdens Felix & Sofie van 12 september 2000

16 / Laatst gewijzigd: 06-Feb-2009

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand.

12 september 2000
Aanvang: ca. 19.45 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. de Faculteit Wijsbegeerte van de VU, de afdeling Filosofie van de UvA, Filosofie Magazine en Felix Meritis.
Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs en de VU Boekhandel.