Op zoek naar ritme in vloeibare tijden

Felix & Sofie: dinsdag 18 oktober 2011

Je zou zeggen dat de flexibilisering van ons leven tot meer vrijheid heeft geleid, maar is dat wel zo? Is een duidelijk ritme niet te verkiezen boven vloeibare tijd? Hoeveel flexibiliteit verdraagt een mens eigenlijk?

LET OP: ANDERE LOCATIE! - We zitten in oktober in de kelder van De Groene Amsterdammer, Singel 464

Vloeibare tijden

Centraal in het werk van Zygmunt Bauman staat zijn onrustbarende diagnose van de moderniteit. Volgens deze socioloog leven we in vloeibare tijden: een fase in de moderniteit waarin zowel instituties als het individuele leven vloeibaar zijn, continu aan verandering onderhevig. Daardoor krijgen instituties en andere sociale vormen te weinig tijd om te kunnen dienen als kaders voor menselijk handelen. De verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen die voortkomen uit de voortdurend wisselende omstandigheden wordt vervolgens bij individuele mensen gelegd. Van hen wordt verwacht dat ze ‘vrij kunnen kiezen’, flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan een snelheid waarmee het bestaande vervloeit. Maar hoe vrij is flexibel? Wat zijn de oorzaken van de endemische onzekerheid die vandaag de dag ons leven bepaalt? En wie zijn in deze tijden de winnaars en de verliezers? In gesprek met de Rotterdamse socioloog en Bauman-kenner Willem Schinkel.
Interview: Marjolijn Voogel

Pauze - vind met iets vloeibaars toch uw rust aan de bar

Op zoek naar een terugkerende tijd

Biedt wellicht een duidelijk levensritme meer houvast in vloeibare tijden? Ritme van filosoof Marli Huijer is, zo is in de begeleidende tekst te lezen, niet het zoveelste boek over onthaasting, maar een pleidooi voor een goede ‘ritmische’ inrichting van ons leven. Het is haar er niet om te doen dat we stilstaan en het wat rustiger aan gaan doen, maar dat we stilstaan bij de ritmiek van ons alledaagse leven. Want vroeger had iedereen hetzelfde ritme – de man werkte van 9 tot 5, de vrouw werkte thuis en op zondag heerste er rust – maar in deze flexibele tijden mogen we dat allemaal zelf bepalen. Wanneer zit de dag erop? Wanneer mag je niets doen? Welk levensritme past het beste bij de doelen die ons voor ogen staan? Ritme gaat over hoe discipline samengaat met vrijheid, herhaling met vernieuwing en natuur met cultuur.
Een interview met Marli Huijer, hoogleraar Filosofie van kunst en cultuur, politiek en religie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector Filosofie en beroepspraktijk aan de Haagse Hogeschool.
Interview: Lisa Doeland

1571 / Laatst gewijzigd: 06-Okt-2011

Felix & Sofie

elke derde dinsdag van de maand

18 oktober 2011
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 3 euro

De Groene Amsterdammer
Singel 464
Amsterdam

Organisatie: Redactie Felix & Sofie


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Eva-Anne Le Coultre: Echte boer zoekt dito vrouw


Reinjan Mulder en Marli Huijer: Opnieuw beginnen