Beeldgebod en beeldverbod

Felix & Sofie: dinsdag 15 maart 2011

Al eeuwenlang maken mensen beelden en creëren zij altaren. In hoeverre weerspiegelt een beeldcultuur de tijdgeest? En wat zijn de filosofische parallellen met het oudtestamentische beeldverbod?

20:00 - Inleiding door Hanneke de Munck

Van 1 maart t/m 28 april vindt in het World Trade Center een expositie plaats van 11 moderne altaarstukken. Een concept van beeldhouwster Hanneke de Munck in samenwerking met Sietse H. Bakker, Hélène Min, Shawky Ezzat, Kees van Burg, Klaas Govers, Jan van Schaik, Leo van den Bos, Deirdre Mcloughlin.

Op 15 maart om 12.00 wordt voor bezoekers van Felix en Sofie in het WTC een extra rondleiding gegeven. Verzamelen om 12.00 uur bij de receptiebalie in de Centrale Hal van het WTC Amsterdam, Strawinskylaan 1.

Voor de rondleiding van 15 maart dient men zich vooraf aan te melden: hannekedemunck@planet.nl
www.stichtingdegespreksgenoot-sobesednik.nl

Meer informatie over de expositie op deze website onder: Elders&Ook leuk

20:15 - De betekenis van beelden en altaren

Waarom hebben mensen de neiging om beelden te willen maken? Welke functie heeft meer specifiek het altaar door de geschiedenis heen weten te vervullen? En wanneer wordt een voorwerp eigenlijk verheven tot een altaar? Wanneer zegt een beeld alles zodat woorden overbodig worden? En zijn de tv en het internet onze hedendaagse altaren? Of ontnemen ze ons juist het zicht op het verhevene?
Na een beeldende inleiding van Hanneke de Munck,beeldend kunstenaar, volgt aan tafel een gesprek met Erik Borgman,hoogleraar theologie aan de Universiteit van Tilburg.

Interview: Stijn Sieckelinck

21:00 pauze - er geldt geen drankverbod

21:15 - Het taboe van het beeld

"Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is." Zo luidt het oudtestamentische beeldverbod in de Statenvertaling. Wat zijn de filosofische parallellen van een dergelijk verbod? Op welke manier is hier in de verschillende Abrahamitische tradities gestalte aan gegeven? En in hoeverre zijn de implicaties van het beeldverbod van kracht in de liberale democratie?
Deze en aanverwante vragen vormen de inzet van een gesprek met Dr. Victor Kal, universitair hoofddocent metafysica aan de Universiteit van Amsterdam.

Interview: Joris Spigt en Taylan Susam.

1484 / Laatst gewijzigd: 09-Maa-2011

Felix & Sofie

elke derde dinsdag van de maand

15 maart 2011
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 3 euro

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Redactie Felix & Sofie


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Erik Borgman: Handboek religie in Nederland


Erik Borgman: Wortelen in vaste grond


Erik Borgman: Want de plaats waarop je staat is heilige grond


Erik Borgman: Overlopen naar de barbaren


Erik Borgman: Metamorfosen


Erik Borgman: Zonder geloof geen democratie


Joep Dohmen & Maarten van Buuren: De prijs van de vrijheid


John Gray: Het Onsterfelijkheidscomité


David Hume: De natuurlijke geschiedenis van de religie


Coen Simon: En toen wisten we alles


Hella van den Helshout e.a.: Jonge denkers over grote religies