De verbeelding en moraal van wetenschap en techniek

Felix & Sofie: dinsdag 18 mei 2010

De wil tot waarheid en tot eeuwigdurend technische innovatie.

20.00 uur - Column door Kasper van Royen

20.15 - de waarheid op de wand. psychoanalyse van het weten

Deze maand verschijnt van de hand van Hub Zwart De waarheid op de wand, psychoanalyse van het weten. Hub Zwart, hoogleraar filosofie van de natuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, onderzoekt hierin de rol van de verbeelding in het natuurwetenschappelijk denken.


Wij zijn geneigd het natuurwetenschappelijk denken als mathematisch en fantasieloos te bestempelen. De dichter gebruikt zijn verbeelding, en de schijver, de filosoof misschien ook, maar de natuurwetenschapper toch zeker niet? Om te laten zien dat het allemaal zo zwart-wit niet is, legt Zwart de fundamentele beelden (archetypen) bloot die aan onze wetenschappelijke wil tot waarheid ten grondslag liggen.

Interview: Lisa Doeland

21.00 uur PAUZE - bedenk een archetype

21.15 uur - Moralicide

Sinds de IndustriŽle Revolutie verkeren we in een proces van 'permanente technologische innovatie'. De ene technische toepassing is nog niet ingeburgerd of alweer achterhaald door de introductie van een betere. De techniek lijkt ons weinig meer keuze te bieden dan mee te doen of te verliezen. Of hebben we toch wel een keuze? In het boek 'Moralicide' onderzoeken een aantal filosofen of een moreel discours mogelijk waarmee we ons tot die innovaties kunnen verhouden. Zo'n discours is meer dan noodzakelijk, als je bedenkt dat ontwikkelingen in, o.a. bio- en nanotechnologie, het mogelijk zullen maken om te sleutelen aan wat we als de essentie van ons mens-zijn zien. Moralicide is geschreven onder redactie van Marli Huijer. Ze is lector Filosofie en Beroepspraktijk aan de Haagse Hogeschool en bijzonder hoogleraar Filosofie van cultuur, politiek en religie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar stelling is dat techniek voorlopig nog niet zo maar van de moraal en de mens af is. Ook al lijkt de moraal op sterven na dood, dan toont zij zich op onverwachte momenten altijd weer springlevend. Is de moraal dan toch meer dan slechts een zalvend verkooppraatje voor het grote geld en de techniek? U kunt het zelf komen beoordelen.

Interview Marcel Zuijderland.

22.00 uur NAZIT - het is tijd u te verhouden tot de moraal van het bier

1349 / Laatst gewijzigd: 12-Mei-2010

Felix & Sofie

iedere derde dinsdag van de maand.

18 mei 2010
Aanvang: vanaf 20.00 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Felix & Sofie is een initiatief van de Stichting An Sich, en wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel, de uitgeverijen BoomSun en Ambo Anthos en de UvA.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Thomas Hobbes: Leviathan


Jan Kuitenbrouwer: De woorden van Wilders


Hans van Maanen: Encyclopedie van misvattingen


Michael J. Sandel: Rechtvaardigheid


Charles Taylor: Een seculiere tijd


Antoon Van den Braembussche & Angelo Vermeulen: Baudelaire in cyberspace


Jan van Riemsdijk: Over de daden van het brein


Jan van Riemsdijk: Over de daden van het brein


Jan Vorstenbosch: Voetbalgek


Paul Wouters: Denkgereedschap 2.0


Hub Zwart: De waarheid op de wand