De toekomst van het kapitalisme

Felix & Sofie: dinsdag 16 maart 2010

Is het kapitalisme toekomstwaardig?

20.00 uur - Column door Kasper van Royen

20.15 - uur - Kan het kapitalisme nog overleven?

Kapitalisme is in verschillende verschijningsvormen het heersende economisch systeem in de meeste landen. Wat verstaan we onder kapitalisme en welke waarden liggen daaraan ten grondslag? Hoe is het ontstaan en hoe heeft het zich van daaruit ontwikkeld? Is het, zoals filmmaker Michael Moore stelt, een verderfelijk systeem waarin ongebreidelde hebzucht van ondernemers de enige drijfveer vormt? Of is het zoals liberalen van oudsher voorstaan een systeem waarin het vrije marktdenken bijdraagt aan een zo groot mogelijke individuele vrijheid.

De antikapitalist Karl Marx stelde dat deze vrijheid slechts was voorbehouden aan de elite van kapitaalbezitters, wat leidde tot een onrechtvaardige machtsverhouding. Heeft Marx, ruim 150 jaar na de verschijning van zijn magnum opus Das Kapital, alsnog gelijk gekregen? En wat is er nog over van de calvinistische waarden (soberheid, nijverheid, eerlijkheid) die ooit door Max Weber aan het kapitalistische systeem werden toegekend?

Kortom, leven we met de huidige crises in een tijd die om een Nietzscheaanse “Umwertung aller Werte” vraagt? Heeft het kapitalisme nog een toekomst? Draagt het de mogelijkheid in zich duurzaam te worden? Of is het wellicht tijd voor een nieuw systeem. In een tafelgesprek zijn deze en meer vragen leidend voor een verkenning naar waarden van het kapitalisme vanuit een historisch, economisch en filosofisch perspectief.

Gasten: Jort Kelder, Pieter Pekelharing en Jan Luiten van Zanden

21.00 uur PAUZE - Geef een klein kapitaal uit aan de bar en trakteer al uw vrienden

21.15 uur - Hoe ziet de toekomst van het kapitalisme eruit?

In het tweede deel van de avond schuiven een aantal jonge denkers aan tafel aan om hun gedachten over het kapitalisme aan de "oude rotten" voor te leggen. Hoe zien zij de toekomst kapitalisme in? Rooskleurig of zwart? Is er uberhaupt iets mis met het systeem? Zo ja, kan er een doorstart gemaakt worden? Of wordt het tijd dat we iets nieuws bedenken.
met o.a. Daniel Mügge (universitair docent UvA) en Pepijn Brandon (Internationale Socialisten).

Moderatie: Lisa Doeland en René den Ouden

22.00 uur nazit - verenig u allen aan de bar

1324 / Laatst gewijzigd: 03-Maa-2010

Felix & Sofie

iedere derde dinsdag van de maand.

16 maart 2010
Aanvang: vanaf 20.00 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Felix & Sofie is een initiatief van de Stichting An Sich, en wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel, de uitgeverijen BoomSun en Ambo Anthos en de UvA.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Mohamed Ajouaou, Erik Borgman, Pim Valkenberg: Islam in Nederland


Jan Baars & Joep Dohmen: De kunst van het ouder worden


Henri Bergson: Lachen


Isaiah Berlin: Twee opvattingen van vrijheid


Ancius Boëthius: De vertroosting van de filosofie


Paul de Beer, Joost van der Meer & Pieter Pekelharing: Gelijk


Margriet de Heer: Filosofie in beeld


D. de Schutter: Sporen van geloof


Joep Dohmen: Brief aan een middelmatige man


John Kenneth Galbraith: The Affluent Society


John Kenneth Galbraith: De crash van 1929


John Kenneth Galbraith: Kapitalisme en welvaart


C.A. Hazeu: Institutionele economie


Rolf Hosfeld: Karl Marx


Egbert Kalse: Bankroet


Jac. Kragt: De kreditecrisis


Paul Krugman: Crisiseconomie


Karl Marx: Capital


Karl Marx: Capital


Karl Marx: Het kapitaal


Willem Middelkoop: De permanente oliecrisis


Willem Middelkoop: Als de dollar valt


Tine de Moor en Jan Luiten van Zanden: Vrouwen en de geboorte van het kapitalisme in West-Europa


Susan Neiman: Morele helderheid


Wilhelm Schmid: Groene levenskunst


Richard Sennett: De cultuur van het nieuwe kapitalisme


Jeroen Smit: De Prooi


Nassim Nicholas Taleb: De Zwarte Zwaan


Nassim Nicholas Taleb: Misleid door toeval


H. van Bouwhuijsen: In de schaduw van God


Anton van Hooff: Nero & Seneca


Guy Verhofstadt: De weg uit de crisis