De geboorte van de kunstfilosofie

Felix & Sofie: dinsdag 19 januari 2010

Kant en Schiller in een avond over het Duitse idealisme en de romantiek.

20.00 uur - Column door Kasper van Royen

20.15 uur - Kant en de derde kritiek

Wat gebeurt er eigenlijk als wij iets mooi noemen? Dit is de vraag die Kant zich, na het publiceren van de Kritiek van de zuivere rede (1781) en de Kritiek van de praktische rede (1788) stelt. In 1790 publiceert hij zijn antwoord: de Kritik der Urteilskraft. Waarschijnlijk geheel tegen zijn bedoeling in wordt dit werk nu vooral gezien als de basis van de kunstfilosofie waarin de autonomie van het kunstwerk centraal staat. Met het verschijnen van een Nederlandse vertaling (uitgeverij Boom) hebben we een goede reden om eens stil te staan bij de actualiteit van Kants analyse van het smaakoordeel en de vraag te stellen of de vraag naar wat mooi is werkelijk het enige en belangrijkste thema van De kritiek van het oordeelsvermogen is

Pauze: aan de bar kunt u filosoferen over de schoonheid van het drinkvermogen

21.15 uur- De esthetische opvoeding van de mens

De geschriften van Kant inspireerde onder andere Schiller, van wie de Brieven over de esthetische opvoeding van de mens onlangs in een nieuwe vertaling zijn uitgekomen. Deze tekst vormt de basis voor het debat over de relatie tussen kunst en politiek dat zo kenmerkend is voor de moderne esthetica. Schiller stelt namelijk dat alleen het niet-politieke 'spel' van de kunst in staat is de maatschappij te humaniseren. Een gedurfde stelling die tot op de dag van vandaag doorspeelt in de discussie rondom engagement in de kunst. Hoe zag Schiller de positieve werking van kunst en in hoeverre is deze nog steeds een na te streven ideaal?

Een avond met Maurits Romijn en Arnold Heumakers.
Gespreksleiders: Ellen ter Gast en Hans Kennepohl

Afsluiting: aan de bar kunt u uw esthetische opvoeding nog even bijschaven

1302 / Laatst gewijzigd: 11-Jan-2010

Felix & Sofie

iedere derde dinsdag van de maand.

19 januari 2010
Aanvang: vanaf 20.00 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Felix & Sofie is een initiatief van de Stichting An Sich, en wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel, de uitgeverijen BoomSun en Ambo Anthos en de UvA.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Manon Duintjer (red): Zien is geloven


Immanuel Kant: Kritik Der Reinen Vernunft


Immanuel Kant: De religie binnen de grenzen van de rede


Friedrich Schiller: Brieven over de esthetische opvoeding van de mens


Arthur Schopenhauer: Het nut van vrome leugens


Roland van der Vorst: Hoop