Bildung of kritische burger?

Felix & Sofie op lokatie: maandag 14 september 2009

Met Katja Bego, Rob Knoppert, Arie Olthof, Ad Verbrugge (onder voorbehoud), Emiel Wilms en Arthur & Jarmo Berkhout

Falende onderwijshervormingen, instortend Studiehuis, afgebrande leraren of leerlingenprotesten tegen de 1040-uren norm. Het voortgezet onderwijs is altijd in het nieuws. Het belang ervan is dan ook groot in onze steeds meritocratischer samenleving. Maar vergeten we in de stroom van berichten en vernieuwingen niet waar het eigenlijk om gaat? Wat willen we dat de middelbare school haar leerlingen bijbrengt? Een filosofisch onderzoek in het Barlaeus Gymnasium.

Alexander von HumboldtIn het Barlaeus benaderen we de problematiek vanuit filosofisch perspectief: wat moet de functie zijn van onderwijs in de huidige samenleving? Moeten scholen leerlingen zoveel mogelijk inwijden in een bestaande cultuur waardoor ze zonder problemen hun plek in de samenleving zullen vinden? Of moet de school hen de middelen aanreiken om zich te ontwikkelen tot oplettende, maatschappijkritische burgers, dat wil zeggen: volwaardige deelnemers aan de democratie? Barlaeus GymnasiumTussen de klassieke zuilen van de aula van het Barlaeus Gymnasium gaan filosofen met elkaar in debat over het nut van ee klassieke opleiding, Bildung, Beter Onderwijs en de school als samenleving-in-het-klein.

Gespreksleiding: Arie Olthof.

Jubileumprogramma

Felix & Sofie bestaat 10 jaar. Om dat te vieren komt één van de langstlopende filosofische café's van het land van 8 september t/m 15 september naar u toe. Met filosofische debatten op locatie, van de banlieu tot het Barlaeus. De slotavond vindt plaats in Felix Meritis. Met medewerking van o.a. Ahmed Marcouch, Willem Schinkel, Inez de Beaufort, Maarten Doorman en Rik Smits. Ontmoetingen die vonken geven. En wie weet ook licht scheppen.
Bekijk alle programmaonderdelen in het overzicht.

1223 / Laatst gewijzigd: 04-Sep-2009

Felix & Sofie op lokatie

iedere derde dinsdag van de maand.

14 september 2009
Aanvang: vanaf 20.00 uur

Toegang: gratis

Barlaeus gymnasium
Weteringschans 31
Amsterdam

Organisatie: Felix & Sofie i.s.m. het Barlaeus gymnasium. Felix & Sofie is een initiatief van de Stichting An Sich, en wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel, de uitgeverijen BoomSun en Ambo Anthos en de UvA.