In the house of God

Felix & Sofie op lokatie: vrijdag 11 september 2009

Wat kunnen we leren van de wijze waarop ethische kwesties worden getoond in cultuur en media? Hoe moet de moderne hulpverlener omgaan met patiënten die zich laten informeren door televisie en internet? Een dialoog met hoogleraar medische ethiek Inez de Beaufort, wetenschapsjournalist Frans Meulenberg en het ziekenhuispersoneel van het VU Medisch Centrum.

Inez de Beaufort, hoogleraar medische ethiek aan het Erasmus MC en wetenschapsjournalist Frans Meulenberg doen onderzoek naar de rol van literatuur en film in de medische ethiek. Ook staan ze binnen de medische wereld bekend als schrijversduo en auteurs van 'Altijd Vandaag: dementie in de literatuur', een medische thriller 'Fataal Gewicht' en het toneelstuk 'Clemence en Hans; twee mantelzorgers

Zij zullen zich deze middag, samen met het ziekenhuispersoneel, buigen over medisch ethische kwesties zoals die ons worden voorgeschoteld in populaire ziekenhuisseries als House en ER, films (over pandemieën en de film Wit) en literatuur (The House of God).

Met een mogelijke Mexicaanse griepepidemie voor de deur kunnen we denken aan ethische begrippen als 'rechtvaardigheid' en 'schaarste'. In series als House komen, tussen de humor en de regels door, ook allerlei morele thema's voorbij. Verder zullen de Beaufort en Meulenberg een deel uit hun medische soap voorlezen. Sinds twee maanden verzorgen zij een literaire soapserie in The Journal of Medical Ethics.

De titel van deze middag 'In the House of God' is afkomstig van de bestseller 'The House of God' van Samuel Shem uit 1978, waarin de schrijver zijn ervaringen als arts in opleiding, co-assistent en arts-assistent uit de doeken doet. Vaak in hilarische scènes, die tegelijkertijd een ernstige ethische ondertoon hebben. Het stemt tot nadenken over de vele, nog steeds herkenbare situaties in de hedendaagse gezondheidszorg. Het laat zien dat ethiek iets is van de maatschappij, iets waar iedereen mee te maken krijgt. Tegelijkertijd is het niet de bedoeling dat ethiek altijd zwaar is en willen we af van het beeld dat de ethicus een soort dominee is, die met de vinger wijst en iedereen vertelt wat het goede zou zijn. Dit staat ver van de werkelijkheid, want het goede is iets wat we als maatschappij, als beroepsgroep en als samenleving samen vaststellen. Deze middag willen we op een ludieke, doch niet geheel vrijblijvend en zeker met inhoud, laten zien hoe we met ethiek (waaronder medische ethiek) bezig kunnen zijn in de zorgverlening.

O.l.v. Philip Romer en Ellen ter Gast

Jubileumprogramma

Felix & Sofie bestaat 10 jaar. Om dat te vieren komt één van de langstlopende filosofische café's van het land van 8 september t/m 15 september naar u toe. Met filosofische debatten op locatie, van de banlieu tot het Barlaeus. De slotavond vindt plaats in Felix Meritis. Met medewerking van o.a. Ahmed Marcouch, Willem Schinkel, Inez de Beaufort, Maarten Doorman en Rik Smits. Ontmoetingen die vonken geven. En wie weet ook licht scheppen.
Bekijk alle programmaonderdelen in het overzicht.

1220 / Laatst gewijzigd: 18-Aug-2009

Felix & Sofie op lokatie

iedere derde dinsdag van de maand.

11 september 2009
Aanvang: 16.30- 18.00 uur

Toegang: gratis

VU Medisch Centrum
de Boelelaan 1117, begane grond VU ziekenhuis, personeelsrestaurant
Amsterdam

Organisatie: Felix & Sofie i.s.m. VU Medisch centrum. Felix & Sofie is een initiatief van de Stichting An Sich, en wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel, de uitgeverijen BoomSun en Ambo Anthos en de UvA.