Morele helderheid

Felix & Sofie: dinsdag 13 januari 2009

LET OP: Deze keer F&S op de TWEEDE dinsdag van de maand!

20.00 Column - Kasper van Royen

20.15 - Interview met Susan Neiman

In een tijd waarin morele oordelen als achterhaald worden beschouwd of grote morele dilemma's gereduceerd worden tot de constatering 'wie niet voor ons is, is tegen ons', pleit de Amerikaans-Duitse filosofe Susan Neiman voor een herwaardering van het morele denken, en voor een nieuwe invulling van klassieke begrippen als goed en kwaad, heldendom en eerzaamheid. Daarbij grijpt zij terug op het Verlichtingsdenken van de achttiende eeuw. Daar vindt zij een verzameling idealen - geluk, redelijkheid, nederigheid en hoop - die door ieder weldenkend mens voor deugdzaam werden gehouden.

Met haar boek Moral Clarity: A Guide for Grown-up Idealists wil Neiman linkse denkers weer een ideologische basis geven, die verloren is gegaan als gevolg van cultuurrelativisme. Slaagt zij hierin? Zijn het op dit moment niet juist de conservatieve denkers die beschikken over morele helderheid? Na een interview over haar boek zal Neiman over deze vraag van gedachte wisselen met journalist en publicist Sjoerd de Jong, auteur van Spijtwraak en Een wereld van verschil en Bart Jan Spruyt, medeoprichter van de Edmund Burke Stichting en auteur van Lof van het Conservatisme.

Gespreksleiding: Ellen ter Gast, de voertaal is Engels.

20.45 - Pauze

Bestel zo links mogelijk een biertje aan de bar

21.00 - Bart Jan Spruyt

Bart Jan Spruyt is onafhankelijk publicist en verbonden aan de vakgroep social venturing & entrepeneurship aan Nyenrode. Hij zal als eerste referent optreden en in gesprek gaan met Susan Neiman

21.30 - Sjoerd de Jong

Sjoerd de Jong is filosoof, journalist en plaatsvervangend hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Hij zal als tweede referent in gesprek gaan met Susan Neiman

22.00 - Slotdebat

1079 / Laatst gewijzigd: 18-Feb-2009

Felix & Sofie

iedere derde dinsdag van de maand.

13 januari 2009
Aanvang: 20.00 - 22.30 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Felix & Sofie is een initiatief van de Stichting An Sich, en wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door hun donateurs, Filosofie Magazine, de VU Boekhandel, en de uitgeverijen Boom, Ambo Anthos en Veen Magazines.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Francis Bacon: Aforismen


Ernst Cassirer: Taal en mythe


Martin Heidegger: Alleen nog een God kan ons redden


Sjoerd de Jong: Een wereld van verschil


Sjoerd de Jong: Spijtwraak


Nico Kieftenburg: Pleidooi voor een twee-dimensionaal geldstelsel


Annet van Melle & Peter van Zilfhout (red.): Woorden & daden


Charles de Montesquieu: Over de geest van de wetten


Susan Neiman: Moral Clarity


Susan Neiman: Morele Helderheid


Susan Neiman: Evil In Modern Thought


Susan Neiman: Het kwaad denken


Susan Neiman: The Unity Of Reason


John Rawls: Een theorie van rechtvaardigheid


Bart Jan Spruyt: Lof van het conservatisme