De grote armoedeavond bij Felix en Sofie

Felix & Sofie: dinsdag 16 december 2008

'There is no poverty and no wealth. There is merely an impoverished definition of wealth - in terms of economics and calculation. Unfortunately, the entire world's poor have signed up to this definition, which makes them poor to the second degree' (Baudrillard, Cool Memories IV)

Wat is armoede, wat zijn de oorzaken van armoede en wat moeten we er tegen doen? Deze vragen staan op 16 december centraal tijdens de avond tegen de armoede van Felix & Sofie.

In een recent verschenen persbericht maakte de Wereld Bank bekend dat in 2015 ongeveer een miljard mensen (ongeveer een kwart van de wereldpopulatie) onder de armoedegrens leeft. Deze armoedegrens is bepaald op een inkomensniveau van 1.25 dollar per persoon per dag. Hoe is deze absolute definitie tot stand gekomen? Wordt deze definitie van armoede breed gedragen? Welke rol spelen definities als deze in de mondiale strijd tegen armoede?
Armoede en rijkdom zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Volgens hedendaagse denkers als Thomas Pogge en Peter Singer zijn wij, de rijken, de veroorzakers van armoede. Daarom zijn wij volgens hen moreel verplicht om armoede te bestrijden. Maar willen wij dat wel?
Deze vraag heeft niet alleen betrekking op de situatie in derde wereld landen maar is ook dichter bij huis actueel. Want ook in Nederland komt armoede voor. Hiervoor gelden weliswaar andere definities, maar als sociaal economisch fenomeen is armoede in Nederland, zo getuigen de beelden van de Nederlandse voedselbanken, zeer reŽel. Is armoede in ontwikkelde landen te vergelijken met armoede in ontwikkelingslanden? En zo ja, is er een relatie tussen beide?
Dit zijn grote vragen die vragen om kritische reflectie. Toch staat armoede niet erg hoog op de agenda van de Nederlandse filosofie. Dat maakt de oude vraag van Marx weer actueel. Hoe gaat de filosofie om met haar armen en hoe zou zij om moeten gaan met haar armen?

Gastvrouw en gastheer van de avond: Ellen ter Gast en Stijn Sieckelinck

20.00 - Column door Kasper van Royen

20.15 - Armoede in Nederland

Een gesprek met Mirjam Pool, freelance journaliste en auteur van Alle dagen schuld, praktijkverhalen over armoede en Rene GabriŽls onderzoeker naar de kwaliteit van het leven aan de Universiteit van Maastricht.

21.00 - Pauze

Geneer u niet, u mag best een biertje bestellen

21:15 - Armoede als mondiaal vraagstuk

Een gesprek met Jos Philips, universitair docent aan de Universiteit van Utrecht en auteur van Affluent in the Face of Poverty: On What Rich Individuals Like Us Should Do en Ewald Engelen, financieel geograaf verbonden aan de Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam.

22:00 Slotdebat over de armoede van de filosofie

Een rondetafel debat met alle sprekers.

22.30 nazit


In memoriam Niels Helsloot
Deze week heeft de redactie van Felix & Sofie te horen gekregen dat Niels Helsloot, Nietzsche-kenner en in mei 2007 nog te gast in Felix & Sofie, onverwacht is overleden. De Nederlandse filosofische gemeenschap heeft in hem een fijn mens verloren.

1065 / Laatst gewijzigd: 05-Jan-2009

Felix & Sofie

iedere derde dinsdag van de maand.

16 december 2008
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Felix & Sofie is een initiatief van de Stichting An Sich, en wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door hun donateurs, Filosofie Magazine, de VU Boekhandel, en de uitgeverijen Boom, Ambo Anthos en Veen Magazines.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Paul Bakker (red): Lichaam & ziel


Jean Pierre Baudrillard: Cool Memories V


Henk Diepenmaat: Een filosofie van de maatschappelijke praktijk


John Gray: Strohonden


Arjo Klamer: In hemelsnaam!


Naomi Klein: De shockdoctrine


Karl Marx & Friedrich Engels: Het communistisch manifest


M. Minnaert: De natuurkunde van 't vrije veld


Jos Philips: Affluent in the Face of Poverty


Thomas Pogge & Christian Barry (Eds): Global Institutions and Responsibilities


Thomas Pogge (ed.): Freedom from Poverty as a Human Right


Mirjam Pool: Alle dagen schuld


Herman van Praag: God en psyche


Jeffrey Sachs: The End of Poverty


Peter Singer: Marx


Voltaire: De dialogen van Euhemeros