de waarheid van de vrouw en wetenschap als religie

Felix & Sofie: dinsdag 16 september 2008

Moeten de vrouwen terug naar het aanrecht? En wordt de mens steeds minder menselijk en meer en meer God?

20.00 - Column door Hans Kennepohl

20.15 - de wezenlijke waarheid van de vrouw

De toekomst van het gezin: vrouwen terug naar het aanrecht
Het geboortecijfer in Nederland is te laag: 1,7 kind per vrouw, gemiddeld. Het land vergrijst in rap tempo. Andreas Kinneging, hoogleraar rechtsfilosofie (Leiden) wijst in Opinio (maart 2008) hiervoor het feminisme als hoofdschuldige aan. De feministische ideologie heeft vrouwen aangepraat dat werk, studie en economische zelfstandigheid ook voor hen heel belangrijk zijn. Een tragisch misverstand, volgens Kinneging, waar de kinderen de dupe van zijn. Vrouwen studeren, gaan werken, krijgen te laat en te weinig kinderen, die ze dan vervolgens ook nog eens naar de crèche brengen - allemaal niet goed voor de geestelijke ontwikkeling van het kind. Voor wie zich afvraagt waar de vader in dit verhaal blijft: vrouwen zijn nu eenmaal beter met kinderen dan mannen. Kinneging: 'Vrouwen zijn geboren opvoeders en verzorgers.' Zijn conclusie: De arbeidsdeling man – vrouw heeft zich in vier miljoen jaar zo geëvolueerd. Laten we die niet in een paar decennia overboord gooien.

Moet de klok worden teruggedraaid? Filosofe, en moeder van twee jonge kinderen, Ellen ter Gast gaat met hem in debat over de toekomst van het gezin. Welke ideologie knelt meer: die van de zorgzame huisvrouw of die van de werkende supermoeder? En: natuurlijk zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen, maar wat betekenen die precies voor de zorg, de rolverdeling en het beleid? Hoe staat het met de mannen: vrouwen krijgen die kinderen toch niet alleen? Debat tussen Andreas Kinneging en Ellen ter Gast

moderatie: René den Ouden.

21.00 - Pauze

Vrouwen krijgen voorrang bij de bar.

21:15 - Technocalyps - wetenschap als religie

God heeft traditioneel drie eigenschappen: alwetend, alomtegenwoordig en almachtig. In onze onze seculiere samenleving lijkt het er echter op dat de wetenschap deze drie oeroude idealen gaat benaderen. Alwetend: de kennis neemt, vooral onder invloed van internet en computertechnologie, exponentieel toe. Alomtegenwoordig: met steeds snellere transport- en communicatiemiddelen zijn we overal aanwezig. Almachtig: technologiën om de wereld te manipuleren worden steeds sneller en krachtiger. Met de invoering van kunstmatige intelligentie, nano-technologie en genetische manipulatie lijken we definitief het menselijke, al te menselijke stadium te gaan verlaten wanneer de menselijke biologie en technologie zich met elkaar gaan vermengen. Wil en kan de mens God worden? Of zullen we dit elkaar beletten? Een interview met de maker van de documentaire Technocalyps, Frank Theys.
zie ook: www.youtube.com/watch?v=4nkVFAaNToU

Interview: Hans Kennepohl.

22.00 nazit

Een sigaret mag niet meer maar wel een glas bier.

1019 / Laatst gewijzigd: 03-Jan-2009

Felix & Sofie

16 september 2008
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Felix & Sofie is een initiatief van de Stichting An Sich, en wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door hun donateurs, Filosofie Magazine, de VU Boekhandel, en de uitgeverijen Boom, Ambo Anthos en Veen Magazines.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Jorge Bucay: Verhalen om over na te denken


Chris Buskes: Evolutionair denken


Thomas Cathcart & Daniel Klein: Plato and a Platypus Walk Into a Bar...


Paul Cliteur: Humanisme


Bas Haring: Voor een echt succesvol leven


Henk Hofman: Verlicht of verblind?


Bertrand Russell: Geschiedenis van de westerse filosofie


Max Scheler: Het ressentiment in de moraal


Martin van Hees: Geluk


Griet Vandermassen: Darwin voor dames


Jacques de Visscher: Muzenschemering