overzicht van columns verschenen in 2003


The battle of the fictions

door Rinus VermuŽ

Terwijl de ontdekking van de hemel net op film is vastgelegd, lijkt de verfilming van de aarde verder weg dan ooit. Elke fictie verbleekt bij de gebeurtenissen uit het jongste verleden. Frťdťric Beigbeder vindt zelfs dat de fictie wordt ingehaald en vernietigd door de gebeurtenissen. Zo lees ik althans in Martin de Haans mooie recensie van Beigbeders nieuwe boek ĎWindows on the Worldí (Volkskrant, 31-10-03). De Haan vraagt zich overigens af of de werkelijkheid niet juist wordt ingehaald door de fictie. Een interessante kluif voor cultuurkauwers. >>> (1 december 2003)


Nazificatie van Nietzsche

door Rinus VermuŽ

Voor het geval u op zoek ging naar het proefschrift over Nietzsches invloed op de naziís heb ik het voor u gelezen, Jaap Hagens ĎNietzsches weerklank in nazi-Duitslandí. Bespaar u de moeite, het is broddelwerk. Bij deze een poging tot recensie van een aan alle kanten rammelend boek. >>> (1 november 2003)


Ook blondjes hebben hun gebreken

door Rinus VermuŽ

Steeds weer duikt de eigenaardige bewering op dat uiterlijk knappe mensen meer succes oogsten dan onknappe mensen. De laatste keer hoorde ik dat uit de mond van zomergast hoogleraar economie HenriŽtte Maassen van den Brink. Ze knoopte daar bovendien aan vast dat naarmate je dichter bij de Randstad kwam, je meer knappe mensen zag. Een zeldzaam arrogante urbacentrische constatering, die suggereert dat mensen in de stad succesvoller zijn dan buiten de steden. >>> (1 oktober 2003)


Sprong

door Rinus VermuŽ

Mijn bijdrage aan het ietsisme-debat bestaat uit een top drie van most fabulous sprongen uit de geschiedenis - in willekeurige volgorde. >>> (1 september 2003)


De Ďfilosofieí van het bier

door Rinus VermuŽ

Dat bierbrouwers zich sinds jaar en dag bezighielden met het brouwen van bier is natuurlijk een open deur, een tautologie zo u wilt. Maar reclamemakers lijken daarover andere meningen op na te houden. Een van hun waarschijnlijk snaaks bedoelde wervingsteksten bracht mij in ernstige filosofische verwarring over wat bierbrouwers tegenwoordig in hun flesjes stoppen. Het bier waarvan ik al jaren dacht dat het als enige op die naam staat kon maken, bevat op zijn etiket de vermelding: ĎJe hebt bier en je hebt Grolschí. Betekent dat dat Grolsch geen bier is? >>> (1 juli 2003)


De taart in het gelaat

door Rinus VermuŽ

Levinas is bekend van zijn filosofie van het Gelaat van de Ander. Maar is Levinas in een tijd waarin het gelaat vooral gebruikt wordt om er een walmende taart in te duwen of het flink te verminken, nog wel actueel? Kunnen we er nog wel wat mee? >>> (1 juni 2003)


Wittgensteins angst

door Rinus VermuŽ

Angst. Vele filosofen hebben erover geschreven. Maar heel vaak lieten ze de angst hun gang gaan, omdat ze die nodig hadden als mogelijkheidsvoorwaarde voor de vrijheid (Kierkegaard), of om het Dasein te funderen (Heidegger). Weinig filosofen hebben zo geprobeerd hun angst juist weg te filosoferen als de jonge Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Al is zijn Tractatus logico-philosophicus nauwelijks te lezen als angstverdrijver, is het in samenhang met zijn biografie wel zo op te vatten. >>> (1 mei 2003)


Overal loert het gevaar

door Rinus VermuŽ

Nou ja, kijk, de oorlog bijna afgelopen, eindelijk veilig zou je denken, en ik val me daar in een gat. Gelukkig proberen de media de boel nog een beetje te rekken. >>> (15 april 2003)


Duurzame verontwaardiging

door Rinus VermuŽ

Om maar met de deur in huis te vallen: ik heb een groot probleem. De Engelse afnemers van mijn biologische producten hebben als eis dat binnen een straal van tien kilometer geen gentech-gewassen mogen groeien. De Nederlandse overheid heeft toestemming verleend voor een gentech-proefveld op 5 km van mijn biologische boerderij. Een bezwaar hiertegen diende voor de Raad van State, maar werd niet ontvankelijk verklaard. Mijn wortels, goed voor een kwart van mijn inkomsten, heb ik voor niets gezaaid. Voor mijn aardappels, haver en suikermais valt hetzelfde te vrezen. >>> (1 april 2003)


Naar een globalistische ethiek

door Rinus VermuŽ

Vijfentwintig eeuwen hardop denken wemelt van de morele stellingnames. Of die stellingnames nu voorafgingen aan de eerste daden van de mens, of slechts achterafbeschrijvingen waren van hoe men het altijd al deed, is wel nooit te achterhalen. Maar ooit zijn ze als morele principes vastgelegd en overgeleverd en min of meer gemeengoed geworden in ons denken Ė al valt dat soms nog zo weinig aan ons handelen af te lezen. Morele stellingnames vergezellen ons handelen als het koekje de thee. >>> (1 maart 2003)


Word je van kunst een beter mens?

door Rinus VermuŽ

Ach ja, wat is kunst dan nog in Nederland. Een stukje krant ter grootte van een doorzonwoning, en verder overal onder hun concept bezweken installaties. >>> (1 februari 2003)


Zoek in het archief