overzicht van columns verschenen in 2001


Het pseudo-einde van de geschiedenis

door Rinus Vermuë

Wie had dat gedacht! Tot vlak voor 11 september werd Bush jr. als stumper afgeschilderd, hij wist niets van de wereld, noch van economie, en daar bovenop keek hij ook nog eens bedonderd. Maar sinds pre-moderne onverlaten de wereldorde dreigen te verstoren wordt diezelfde stumper door Luuk van Middelaar als een nieuwe Napoleon aangemoedigd om ze de moderne mores te leren (Trouw, 1-12-2001). >>> (1 december 2001)


Het is een waanzinnige en verfoeilijke wereld

door Rinus Vermuë

Sinds 11 september beweert men in fraaie en minder fraaie bewoordingen dat we in een andere wereld leven, met als dieptepunt De Hoop-Scheffers uitspraak dat de wereld nooit meer dezelfde zal zijn – in feite een anglicisme, een letterlijke vertaling van ‘the world will never be the same anymore’. De bedoeling achter dat gepraat over die andere wereld is de waarschuwing dat we niet lijdzaam meer kunnen toezien. Coalities moeten worden gesmeed, terroristen uitgeroeid en de moslims moeten een Voltaire voortbrengen waardoor de Islam eindelijk eens de Verlichting kan doormaken. >>> (1 november 2001)


Good guys vs. bad guys

door Rinus Vermuë

Wie zijn wij en wie zijn jullie? En wie horen bij het goede en wie bij het kwade?

Door de aanslagen in de V.S. besefte ik dat er nog steeds gebeurtenissen zijn die onze aarde kunnen doen beven. 11 september schudde onze wereld zo hevig dat allerlei tweedelingen die ons, nietsvermoedende burgers, zo vanzelfsprekend voorkwamen, ook op losse schroeven zijn komen te staan. We kunnen niet steunen op onze oude registers en overgaan tot de orde van de dag. Het is nodig opnieuw ons standpunt te bepalen, ons wereldbeeld te herschikken, misschien zelfs ons systeem te herzien. >>> (1 oktober 2001)


Media willen oorlog

door Rinus Vermuë

‘Berichten van de overheid worden vaak onvolledig, onjuist of in het geheel niet weergegeven’, schreef de Voorlichtingsraad onlangs in een rapport over de (parlementaire) journalistiek. Analyse van het gebruik van het woordje ‘oorlog’ in de media in de week na de aanslagen in de VS laat zien dat de constatering op waarheid berust. >>> (1 september 2001)


Verantwoord consumeren

door Rinus Vermuë

Is de consument zichtbaar? Meestal niet. Heel af en toe schrikt hij op bij crisis of schandaal, en dan zien we hem alternatief boodschappen doen, maar ’s anderendaags zinkt hij weer weg in de anonieme consumentenmassa die alles bij het oude houdt. >>> (1 juli 2001)


Een doekje voor het emanciperen

door Rinus Vermuë

Van Frankrijk is de hoofddoekaffaire nu ook naar Nederland overgewaaid. Commentatoren, columnisten, feministen en rechtsgeleerden hebben hun meningen geventileerd over het afwijzen van draagsters van hoofddoekjes voor functies bij Opzij of ter rechtbankgriffie. Ook vanuit filosofische hoek is er wat over te zeggen. >>> (1 juni 2001)


De verzekeringsmaatschappij, dat ben jij

door Rinus Vermuë

Sinds Marx met onderklasse en bovenklasse de samenleving typeerde, hebben heel wat zedenschetsers op zijn klassenmaatschappij gevarieerd. Van de individualistische maatschappij tot de consumptiemaatschappij. De laatste tijd, sinds het ‘verdwijnen’ van grote, om aandacht schreeuwende geopolitieke problemen, duikt de term ‘risicomaatschappij’ op in de kolommen. >>> (1 mei 2001)


Wat Goebbels was voor de joden, is Ankersmit voor de boeren

door Rinus Vermuë

Eerst werd het beperkt tot één diersoort – het varken wanneer het varkenspest betrof, de koe bij BSE – maar nu de volgende ramp zich aandient, wordt het steeds alomvattender. Van een bedrijf dat met mond- en klauwzeer is besmet worden alle herkauwende evenhoevigen verbrand, ook de ree en het lammetje. Er is een holocaust onder de dieren. Alleen de mens komt er met een gewone douche vanaf. >>> (1 april 2001)


Het postmodernisme maakt slachtoffers onder gekken en reďncarnaties!

door Rinus Vermuë

De afgelopen zomer zei Geert Mak in Zomergasten dat er een toenemende trend was om zich te identificeren met slachtoffers. Zat vroeger in ieder gekkenhuis wel iemand die dacht dat ie Jezus Christus of Napoleon was, nu willen ze slachtoffer zijn – van Auschwitz, incest of zinloos geweld. >>> (1 maart 2001)


Vreesvee

door Rinus Vermuë

Er wordt wat afgevreesd tegenwoordig. De ene ellende is de wereld nog niet uit of we vrezen alweer de volgende. Kernafval, broeikaseffect, ozongaten, gifaardbeien, varkenspest, BSE… Telkens is er wel een dreiging die ons geweten uit zijn slaap houdt, die ons tot actie aanspoort, al was het maar door ons te onthouden van aanschaf van kernenergie of runderlapje. Maar is de vrees wel altijd op een specifieke zaak gericht, of is er sprake van een blinde angst? >>> (1 februari 2001)


Cultureel ideaalbeeld: eenheidsworst of diverse groenten?

door Rinus Vermuë

Verkiezingen en keuringen zijn instrumenten voor een eenheidsideaal, zowel in culturen als in subculturen.
Ik heb een zeer bekwame en intelligente boer gekend, die na 20 jaar boeren zijn boerderij verkocht, en in de zaak van zijn vrouw partner werd. Hij wilde nog wel lid blijven van het hoofdbestuur van de suikercooperatie, en stelde zich daarvoor herkiesbaar. Wat nog nooit gebeurd was, gebeurde: er werd een tegenkandidaat gezocht en gevonden, er werd voor hem gelobbyed, en de ex-boer moest na 15 jaar wijze raad het veld ruimen. Voor hem kwam een echte boer in het bestuur - de zuiverheid van de cultuur was weer veilig gesteld. >>> (1 februari 2000)


Zoek in het archief